spot_img

mala škola solara

Razlike monokristal i polikristal solarnih panela – lekcija 4

Glavne razlike kod solarnih panela su njihova efikasnost, boja, oblik i sastav materijala. Monokristalni paneli imaju solarne ćelije izrađene od jednog kristala silicijuma, koje karakteriziraju...

Blog

Indeks cijena panela za novembar 2021

Indeks SOLARNO.NET prati cijene solarnih panela na evropskom tržištu. Mjesečni izvještaj se bazira na prosječnoj cijeni solarnih modula u veleprodaji glavnih dobavljača, bez poreza...

Carriers - radna mjesta

Zakoni

Federacija BiH traži novog direktora Operatora OIEiEK

Ponovni-Javni-oglas-direktor-OIEIEK_1635679705Preuzmi U izdanju 87/21 Službenih novina FBiH na stranici 5, objavljen je Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje direktora Operatora za OIEiEK Federacije Bosni...

poticaji

Garantovane otkupne cijene električne energije

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GARANTOVANE OTKUPNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE I. Daje se suglasnost na garantovane otkupne...