solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

31 milion KM za gradnju solarne elektrane u Bileći

Gradnja solarne elektrane by EMT SOLAR
Gradnja solarne elektrane by EMT SOLAR
Sadržaj

Preduzeće METOD ENERGIJA planira gradnju solarne elektrane Solarni park MERS 22 MW na području općine Bileća.

Preduzeće je dostavilo ponudu za dodjelu koncesije, na osnovu koje je Ministarstvo energetike i rudarstva RS raspisalo javni poziv na koji će se moći prijaviti i drugi ponuđači.

Planirana solarna elektrana je instalirane snage 22,36 MW i procijenjene godišnje proizvodnja 33,3 GWh. Solarna elektrana će se graditi uz lokalnu cestu za selo Preraca, 13 km od Bileće, na površini od  cca 22,7 ha zemljišta.

Solarna elektrana će se spojiti na postojeću mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda. Procijenjena vrijednost solarne elektrane je 31.700.448,00 KM. Proizvedena električna energija prodavat će se na tržištu.

Koncesija za gradnju solarne elektrane na 50 godina

Koncesionar će plaćati jednokratnu naknadu za koncesiju za ustupljeno pravo u iznosu od 951.014,00 KM i koncesijsku naknadu za korištenje predmeta koncesije u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom KWh električne energije na službenom obračunskom mjestu primopredaje električne energije, prenosi Investitor ba. Koncesija se može izdati na maksimalni period od 50 godina.

Podnositelj inicijativa za dodjelu predmetne koncesije za gradnju solarne elektarne, firma METOD ENERGIJA, prilikom ocjene ponuda,imat će bonus koji se dodjeljuje za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko-finansijski aspekt) do 10% pripadajućih bodova.

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.