solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

5 miliona eura za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća

Foto: Razvojna banka FBiH
Foto: Razvojna banka FBiH
Sadržaj

Potpisan je ugovor vrijedan 5 miliona EUR za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Ugovor su potpisali predstavnici Raiffeisen Leasinga, Belma Hodžić, izvršna direktorica i Nedim Milišić, direktor,  te Borislav Trlin, v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Borislav Trlin, v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH, izrazio je svoje zadovoljstvo zbog pridruživanja Raiffeisen Leasinga Projektu Svjetske banke koji trenutno okuplja sedam finansijskih institucija, uključujući banke i leasing društva.

“Drago nam je što se i Raiffeisen Leasing pridružio ovom Projektu, pružajući finansiranje kao podršku mikro, malim i srednjim preduzećima pri realizaciji njihovih poslovnih aktivnosti i investicija koje će zasigurno doprinijeti boljim poslovnim rezultatima ali i razvoju ekonomije naše zemlje”, naglasio je Trlin.

Namjena kredita

Krediti iz linije Razvojne banke FBiH namijenjeni su za finansiranje klijenata sa sjedištem u FBiH i to:

  • klijenti koji su imali smanjenje bruto prodaje/prihoda u tekućoj fiskalnoj godini u odnosu na prethodne fiskalne godine od najmanje 20
  • ženska inkluzivna preduzeća koja se definišu kao (i) više od 50 posto u vlasništvu žena (tj. sa najmanje jednom ženskom dioničarkom sa pravilno dokumentiranim predstavnicima i upravljačkim ovlaštenjima); ili (ii) kojima upravljaju žene (tj. sa najmanje jednom ženom menadžera na nivou C ili sa najmanje 25 posto žena koje su zastupljene u menadžmentu srednjeg nivoa); ili (iii) zapošljavanje omjera žena koji je veći od prosječnog omjera uočenog u dotičnom sektoru; ili (iv) povećao udio zaposlenih žena za najmanje 5 posto u prethodnoj godini.
  • mlada preduzeća tj. preduzeća sa manje od 5 godina rada, koja nisu osnovana kasnije od 01.januara za godinu prije podnošenja zahtjeva
  • preduzeća u manje razvijenim regionima

Ovaj inkluzivan pristup omogućava većem broju subjekata da iskoriste prednosti kreditne linije i realizuju svoje poslovne aktivnosti. Kroz Projekat će biti plasirana kreditna linija koja kompanijama omogućava finansiranje po povoljnim uslovima. Maksimalni iznos kredita je do 1.500.000 EUR, a rok otplate od 36 mjeseci do 72 mjeseca.

„Ponosni smo što smo dio ovog projekta i što možemo pomoći jačanju BH privrede, što u kontinuitetu radimo proteklih 20 godina. Naš strateški fokus je na malim i srednjim preduzećima i u našoj strukturi portfolia blizu 60% klijenata su klijenti ovog segmenta. Potpisivanjem ove kreditne linije sa Razvojnom bankom FBiH sigurno ćemo postati još konkurentniji i omogućiti klijentima bolje pozicioniranje na tržištu, ali i njihovo daljnje jačanje i razvoj“, rekao je Nedim Milišić direktor Raiffeisen Leasinga.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.