“Lakše je prevariti ljude nego ih uvjeriti da su prevareni.” Mark Twain

Uvod

Vrijeme solara u Bosni i Hercegovini nije budućnost, ono je već tu, živimo u njemu. Čak štoviše, Bosna i Hercegovina se može pohvaliti da je lider u izgradnji malih postrojenja (do 1MW) u regionu, financiranih od strane privatnih investitora. Tek u 2020. godini, velike energetske kompanije u BiH i regionu, objavile su planove o izgradnji „large-field“ postrojenja.

Izgradnja nekoliko stotina solarnih postrojenja širom BiH nije dokaz znanja i kvalitete, jer se radi o novoj tehnologiji i relativno mladim postrojenjima, starosti tek nekoliko godina. Najčešće su to i prva postrojenja koje su ti instalateri radili, pa je, zbog nedostatka znanja, opreme i iskustva, veliki broj njih izgrađen sa propustima koje znatno smanjuju proizvodnju.

EMT SOLAR

Za razliku od Njemačke, zemlje broj jedan solara, gdje je masovna izgradnja solarnih elektrana počela prije 20 godina, u Bosni i Hercegovini se nije uspjela razviti akademija koja će bilježiti i studirati probleme solara koji su specifični za ovo područje. Dovoljan je podatak da je samo jedna firma u BiH opremljena mjernim instrumentima i znanjem za mjerenje snage panela.

Najstarija solarna elektrana u mreži, ona u okolici Tuzle, projektovana, montirana i stavljena u pogon od pionira solara u BiH, dip.ing. Zlatka Đedovića, u pogonu je tek 8 godina. Najstarije elektrane na Hodovu su godinu-dvije mlađe, dok je najveći broj postrojenja snaga 150 kW izgrađen u periodu od 2016. do 2019. godine.

veliko sunve solarna elektrana
Jedna od najstarijih elektrana na Hodovu

Kako je za solarno.net izjavio dip. Ing. Đedović, početak izgradnje solara u BiH se može uporediti sa osvajanjem Divljeg Zapada u Americi. Nedosatak informacija i znanja, mjerne opreme, projektnih rješenja su bili rješivi problemi, dok su ponekad nepremostive prepreke nastajale od same administracije u toku pribavljanja dozvola.

Medijska podrška, uspjesi prvih investitora, te donošenje Zakona o obnovljivim izvorima Federacije BiH 2014. godine,  doveli su do omasovljavanja izgradnje solara, dajući prednost Bosni i Hercegovini u odnosu na susjede.

Gonjeni entuzijazmom, kao pioniri u branšu ulaze elektroinžinjeri energetičari koji posjeduju kvalitetnu bazu za savladavanje izazova ove nove grane elektrotehnike, ali bez iskustva i poznavanja standarda. Teško je u svijetu pronaći solarni park kao što je Hodovo, da ima takvo šarenilo tehničkih rješenja, ali i propusta. Prilikom prošlogodišnje posjete Hodovu, grupa iskusnih njemačkih solartera (instalateri solara) bila je prijatno iznenađena rješenjima koja su tamo vidjeli, ali i šokirani neodgovornošću nekih domaćih instalatera.

Pored stručno obrazovanih lica u branšu ulaze i „crne ovce“. Sa obrazovanjem ekonomista, agronoma, pa čak i iz oblasti medicine, nestručne a prije svega neodgovorne osobe su ušle u poslove sa neinformisanim investitorima. Nedavne reklamacije i tužbe investitora prema takvim „stručnjacima“ ukazuju da je u ovoj branši često „uputio lud zbunjenog“. Jak adut „najvećih i najiskusnijih“ instalatera u dobijanju poslova je bila opće rašireno mišljenje da je za dobijanje dozvola i poticaja za solarne elektrane potrebno imati „jake veze“. Zavedeni obećanjem o brzom rješavanju dozvola, neki investitori su izgubili iz vida ono najvažnije: kvalitet isporučene robe i stručnost radova. O posljedicama takvog pristupa više u članku Rak solara

Mnogo štete investitorima u Bosnu i Hercegovini su nanijeli i neki njemački (nekadašnji) brendovi koji su koristeći jedan marketinški trik, lako pronašli put do ne informisanog bosanskohercegovačkog tržišta. Naime, nakon sloma proizvodnje fotonaponskih panela u Njemačkoj prije pola desetljeća, šansu za preživljavanje su ovi nekadašnji proizvođači pronašli u brendiranju trećeklasiranih dalekoazijskih proizvoda, stavljajući na tahnički list adresu firme u Njemačkoj, ali izbjegavajući isticanje porijekla proizvoda. Tako na ovim proizvodima upitne kvalitete ne možete pronaći ono omiljeno „Made in Germany“, već samo adresu koja završava sa „Germany“.

Držanje investitora u mraku neznanja i nije bilo teško, nova instalirana oprema na početku je radila dobro, a nedostatak kvalifikovanih firmi za mjerenje uskratilo investitorima uvid u pravo stanje opreme i rada elektrane. Vremenom, kako elektrane stare i pokazuju ozbiljne probleme, a investitori trpe znatne financijske gubitke, situacija se počinje mijenjati.

Donoseći iskustva iz zemlje broj jedan u svijetu solara, te se upoznajući sa stanjem solara u Bosni i Hercegovini kroz nekoliko obimnih slučajeva reklamacija investitora u BiH prema domaćim instalaterima ili proizvođačima u inostranstvu, iniciralo je autore ovog teksta da daju svoj doprinos informisanju sadašnjih a posebno budućih investitora u ovoj oblasti.

Loš izbor lokacije za solarnu elektranu

Solarni paneli proizvode električnu energiju iz sunčevog zračenja. Što je više tog zračenja u toku dana, to će oni proizvesti više el. energije.

Iz toga proizlazi da solarnim ćelijama smeta, manje ili više, svako ometanje prodiranja svjetlosti do ćelije. Te smetnje dijelimo prema izvoru i mogućnosti neutralisanja uticaja u tri grupe. Prvu grupu čine  klimatski izvori, kao što su oblačnost, magle, kiše i snježne padavine. Na njih ne možemo uticati, iako su presudni u godišnjim varijacijama proizvodnje.

Jedna elektrana u Krajini, januar 2021. godine

Drugu grupu čine sjenčenja uzrokovana okolinom: reljefom i zgradama, dimnjacima, banderama, dalekovodnim i rasvjetnim stubovima, kablovima i vodovima. Intenzivne izvore zaprašenja takođe treba uzeti u obzir, pa gradnja elektrana u blizini industrijskih izvora prašine može biti fatalan izbor.

5 najčešćih grešaka kod gradnje solarnih elektrana u BiH
Jedna elektrana u dvorištu industrijskog pogona za obradu kamena, Istočna Hercegovina, septembar 2020. godine

U treću grupu spaduju smetnje koje se mogu otkloniti redovnim održavanjem elektrane. To je kod elektrana na tlu najčešće vegetacija, a na krovovima prašina, čađ, mahovina i plijesan.

U planinskim područjima treba redovno uklanjati snijeg, u gradskim biološka i mineralna zaprljanja. Sam nagib odlučuje koliko ćete često prati panele, jer kombinacija polena, prašine i čađi može oboriti prinose i preko 10%, a da to bosanskohercegovački solarac i ne primjeti. 

Pranje panela deterdžentima ili drugim abrazivnim sredstvima se gubi garancija. Ne postoji “deterdžent za pranje solarnih panela” koji je odobren od strane proizvođača. Dozvoljana je kišnica i voda omekšana postupkom obrnute osmoze.

Prilikom planiranja pa i samog izvođenja montaže elektrane, presudno je znanje instalatera koji će savjesnim izborom opreme ali i položajem panela izbjeći ili umanjiti ove uticaje.

Ukoliko se pojavi objekat koji svojim tijelom zakloni sunčevu svjetlost i baci sijenku na panel, doći će do trenutnog pada proizvodnje. Zato se solarne elektrane, kojima je prioritet stabilna proizvodnja el. energije, nikad ne postavljaju na mjesta gdje je pojava ovih sijenki česta ili očekivana.

Isto tako, prilikom „kretanja“ sunca, stalni objekti u okolini mogu u određenom dobu dana da bace sijenku na panel, pa opet dolazi do pada proizvodnje.

Verschattung PV-Anlage © liantho, fotolia.com
Posljedice neodgovornog projektovanja ne može ispraviti ni najbolji instalater

Pošto se paneli vežu u nizove, sjenčenje jednog izaziva pad protoka struje kroz sve panele u nizu. Autori ovog teksta su često brzom akcijom uklonjali nekoliko rasvjetnih stubova iz kruga uticaja nekoliko solarnih elektrana u BiH, pa su iste proradile odmah  sa 10-tak postotaka više snage, na veliko iznanađenje investitora. Mjerenjem koje je uslijedilo investitoru je dat izvještaj sa procjenom gubitaka koji su na žalost nenadoknadivi za protekli period.

Naknadne instalacije treba izvoditi stručno i savjesno

Pored pada proizvodnje koje izazivaju sijenke objekata, većina vlasnika solarnih elektrana u BiH nije informisana da postoje i sijenke koje znatno štete radnim karakteristikama panela, a nerijetko izazovu i kvarove sa teškim, pa čak i fatalnim posljedicama za cijelo postrojenje elektrane. 

Opasnost od požara je prosutna na svim električnim postrojenjima, pa i solarnim elektranama. Stručnom instalacijom i redovnim pregledom se ove opasnosti svode na minimum.

Za pravilno shvatanje ove opasnosti, potrebno je da se čitalac upozna sa osnovnim pojmovima u radu jednog solarnog panela.

Silicijumska ćelija od kojih je sastavljen panel, ploča je koja mijenja svoj otpor u zavisnosti od količine svjetla koja dolazi na nju. Više svjetla stvara manji otpor i omogućuje veći protok struje, dok ćelija u tami ima veći otpor i na njoj dolazi do većeg pada napona.

Ćelije jednog modula su vezane u serije koji se nazivaju substringovi. Svaki substring ima vezanu po jednu diodu koja se naziva bajpas (bypass) dioda. U slučaju da dođe do prekida protoka struje u jednom substringu, neće doći do prekida struje u čitavom panelu, jer će zadatak premoštavanja defektmog substringa preuzeti baypass dioda. Funkcija bypass diode se aktivira i kada jedna od ćelija poveća svoj otpor usljed zasjenčavanja, ali tek kada se pređe prag pada napona.

Upravo taj momenat prije prelaska praga i aktivacije bypass diode je kritičan za rad ćelije, panela, pa i same elektrane. U punom radu elektrane, kada kroz panele i ćelije protiču snažne struje a na njihovim kontaktima vladaju visoki naponi, redovno između 600 i 800 volti, rizik koji može izazvati samo jedna sijena je najveći. Nepovoljno složene konstalacije sastavljene od povećanog otpora ćelije na koju je pala sijenka, struje koja protiče kroz nju, napona čitavog niza panela, te kvalitete same ćelije, može dovesti do znatnog pregrijavanja, pucanja niti provodnika, stvaranja varnice, plamena i na kraju požara čitavog postrojenja.

Pojava hot spotova na elektrani se može otkriti redovnim pregledom. Pravilnom reakcijom se otkanjaju opasnosti. Slika nastala prilikom inspekcije jedne elektrane na Hodovu

Sami proizvođači u solarnoj industriji svjesni su ove opasnosti i konstantno rade na poboljšanjima karakteristika materijala i  sistema da bi smanjili rizik koji nastaje u ovoj situaciji.

Međutim, i dalje postoje proizvođači koji ignorišu ovu opasnost pa proizvode panele koji, u pogrešnoj kombinaciji sa nekompatibilnim inverterom, pa još instalirani od stane neodgovornog ili nestručnog instalatera koji krši stroga pravila solarnih instalacija, mogu lako dovesti do katastrofe. 

Učestalo ponavljanje pregrijavanja vodi ka slabljenju meterijala i konačnom uništenju ćelije i panela, ponekad i čitave elektrane, zabilježeno na jednoj elektrani u Hercegovini

Kako utiču sjenke udaljenih objekata na rad solarne elektrane?

Brda ili zgrade na mjestima izlaska i zalaska sunca utiču na proizvodnu ali nisu opasne za rad postrojenja. U momentu izlaska ili zalaska sunca, položaj panela koji su okrenuti prema jugu je relativno nepovoljan, pa je količina električne energije u sistemu mala.

Udaljeni objekti u zimskim danima, kada je sunce nisko, mogu bacati svoju sjenu na panele i time znatno uticati na proizvodnju. To se često dešava kod elektrana na tlu, kada prilikom izlaska ili zalaska sunca, te u zimskom periodu prednji red panela svojom sjenom pokrije donji rub panela iza njega. Pošto su u pitanju široke sjenke difuznih ivica,u vrijeme slabijih struja, rizik od oštećenja je minimalan.

Kako utiču sjenke bliskih predmeta na rad solarne elektrane?

Apsurdno, ali mnogo veće opasnosti dolaze od bliskih, manjih predmeta. Kada takav predmet baci oštru sijenku samo na jednu ćeliju, baš kada čitava elektrana radi punom snagom, neminovno dolazi do pregrijavanja ćelije. Taj predmet može biti dimnjak koji u sred dana baca sjenku samo na djelić panela, na samo jednu ćeliju. To može biti biljka koja je izrasla ispred ili između panela, kabal ili žice linije napajanja, komad papira ili plastične folije donešene vjetrom, sjenka rasvjetnog stuba, ograde ili bilo koji drugi predmet koji se zadrži na površini panela na jednoj ili dvije ćelije.  Slike načinjene termovizijskom kamerom daju jasan prikaz lokalnog povećanja temperature. 

Iako ova pregrijavanja možda neće izazvati ono najgore, redovno ponavljanje pregrijavanja vremenom će izazvati trajna oštećenja jedne za drugom više ćelija i time izazvati rastući ili „puzajući“ pad proizvodnje, koji će se primjetiti tek stručnim pregledom.

Iskusan i stručan instalater će predvidjeti ovakve situacije i eliminisati ih i prije nastanka. Redovni stručni pregled, bar onaj godišnji, sa svim pripadajućim mjerenjima, preduhitriće trajna oštećenja panela i pojavu „puzajućeg“ pada proizvodnje,  a time spriječiti nenadoknadive gubite za investitora. I što je najvažnije, takav servis će smanjiti opasnosti od onog najgoreg. 

Kako pravilno montirati konstrukciju da bi se eliminisalo sjenčenje i smanjili rizici

S obzirom na važnost teme, preporučujemo savjetovanje sa stručnom firmom opremljenom i obučenom za ovu vrstu posla. Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Loš izbor opreme

Kako izabrati dobar solarni panel?

Nema lošeg panela, postoji samo bolji!

I onaj najslabiji, pa čak i sa razbijenim staklom, proizvodiće električnu energiju. U kojoj mjeri, to većinu investitora i ne brine, sve dok ne dođe do osjetnog pada proizvodnje.

S druge strane, samo jedan loš panel može kod mikropostrojenja (23 kW) smanjiti proizvodnju za jednu petinu, što je autor teksta zabiljezio na jednom postrojenju u Hercegovini. 

Kao i mnoge druge branše, i ova je podložna falsifikatima i menipulacijama. Naročio povoljno područje za plasiranje sumljivih proizvoda je Bosna i Hercegovina i susjedne zamlje koje nisu članice EU. U njim lako završe povrati originalnih panela sa velikih projekata solara iz Španije, Njemačke ili Holandije. Naima, prema direktivi EU, uvežena roba koja pokaže manjkavost može se rashodovati na teritoriji EU samo uz velike novčane penale uvozniku.U protivnom, ta roba mora napustiti EU.

Takođe, u Bosni i Hercegovini se mogu pronaći i paneli jednog slovenskog proizvođača, koji proizvode sa greškom u proizvodnji isporučuje na naše tržište deklarišući ih kao potpuno ispravne. Certifikate snage za ove panele nismo dobili od proizvođača, čime bi autore ovog teksta ali i investitora mogao uvjeriti da su u pitanju samo optičke manjkavosti. Ovo nije jedini slučaj ovog slovenskog proizvođača prema bosansko-hercegovačkim instalaterima i investitorima, koji po svemu sudeći još uvijek smatra da odnose opisane u vicevima o “glupim bosancima” može primjenjivati i u solarnoj branši.

Kao što je u uvodu već rečeno, u Bosni i Hercegovini se prodaju i proizvodi koji nemaju zakonski propisano isticanje zemlje porijekla, a na njima stoji adresa firme u nekoj od zemalja EU. Na ovaj način kupac može doći do zaključka da je panel proizveden u toj zemlji, dok su na socijalnim mrežama objave koje tvrde da se radi o dalekoazijskoj proizvodnji sumljive kvalitete.

Prvo što trebate pitati vašeg isporučioca opreme u Bosni i Hercegovini jeste isporučuje li uz panele i listu karakteristika u excell datoteci, poznatiju kao „lista snaga“. Ova lista je standardna pratilja pošiljke prilikom kupovine panela, a redovno se prosljeđuje putem maila kupcu. Ona nije samo najbolja garancije autentičnosti – originalnosti proizvoda, već i njegove kvalitete. Ne preporučujemo vam da prihvatite isporučene panele bez prethodnog zaprimanja i provjere autentičnosti liste. Ako isporučioc ili instalater izbjegava da vam dostavi ovu listu, pa i naknadno nakon instalacije od prije nekoliko godina, imate osnov da sumnjate da su vaši paneli povrat sa velikih projekata, otpisani zbog grešaka u proizvodnji, ili čak falsifikati.

Inače ove liste profesionalni instalateri koriste nezaobilazno za izjednačenje snage grupa panela, čime obezbjeđuju dugotrajan i stabilan rad elektrane. Možutim, korištenje ovih lista od strane neobučenog instalatera lako može izazvati kontraefekat i dovesti elektranu u nepovratni gubitak snage panela već za godinu-dvije pogona, što je već zabilježeno u BiH.

Provjeru originalnosti panela i njihove snage veoma jednostavno će vam odraditi svaka profesionalna firma iz oblasti solara. Dovoljan je jedan mail sa priloženim podacima, i veoma brzo će te dobiti potvrdu originalnosti od proizvođača. Mjerenje snage isporučenih panela, bilo da su još uvijek složeni na paletama ili nedavno instalirani, može vam uz izdavanja potvrde i protokola mjerenja odraditi bosanskohercegovačka firma EMT SOLAR.

Nakon provjere originalnosti i snage, sljedeće čime se trebate pozabaviti jesu uslovi garancije koje daje  proizvođač. Standardno je da proizvođači daju garanciju od 12 godina na funkcionalnost i kvalitet ugrađenog materijala. Druga po važnostije garancija na snagu panela od najmanje 80 ili 85%, već prema proizvođaču, na period od 25 godina, poznatija kao garancija na linearnu degradaciju. Većina proizvođača predviđa da u prve dvije godine rada snaga padne za 5%, te narednih 23 godine po otprilike 0,5% godišnje, sve do 80 ili 85% deklarisane snage panela. Drugačije rečeno, vaš panel treba u prvih 10 godina eksploatacije da isporuči najmanje 90% snage, a nakon toga, sve do 25. godine, najmanje 80 ili 85% deklarisane snage.

Iskustva autora ovog teksta u proteklom periodu rada su veoma pozitivni  sa nekim AA i AAA kineskim proizvođačima koji su odmah po prijavi reklamacije i dostavljanju protokola mjerenja pristali na besplatnu isporuku defektnih panela do lokacije elektrane u Bosni i Hercegovini, što je investitore ohrabrilo za dalje investicije.

Odgovara li svaki solarni panel svakom projektu?

Ne postoji loš panel, postoji samo neodgovoran i nestručan isporučioc opreme. Za područje Bosne, gdje imamo izraženu jutarnju maglu i oblačnost, preporučujemo instalaciju isključivo monokristal PERC panela. U Hercegovini, gdje ima dosta sunčanih dana bez magle, u obzir dolaze i polikristal paneli, ali opet samo oni sa PERC tehnologijom.

Za montažu na krovu obično se uzima model sa 72 ili half-cut sa 144 ćelije. Što je veći panel, to lakše stradaju njegove ćelije pod udarom vjetra u Hercegovini, dok standardni moduli od 60 ili half-cut sa 120 ćelija, koji su neprevaziđeni klasici za elektrane na tlu, poskupljuju (pod)konstrukciju.  

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Kako upariti solarni panel sa inverterom

Ne paše svaki panel svakom inverteru jer radne karakteristike jednog moraju odgovarati drugom. Iako će vam gotovo svaki prodavač invertera reći da njegov inverter paše sa svakim panelom, a gotovo svaki prodavač panela da njegov panel paše sa svakim inverterom, savjestan i stručan instalater će uvijek nuditi uski izbor panela i invertera, tek 3-4 kombinacije, bez obzira na cijenu druge opreme i konkurencije.

Ako se uzme u obzir da elektrana mora, uz izuzetak linearne degradacije panela, stabilno proizvoditi el. energiju najmanje 25 godina, ovakav strog stav je opravdan. Usklađenost radnih karakteristika je upravo najbitniji faktor stabilne proizvodnje. Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Kako provjeriti je li solarni panel zaista te snage koja piše na tehničkom listu

Mjerenje nominalne i realne snage panela radi se posebnom, specijaliziranom opremom i uz znanje koje nema svaki instalater solara. Mjerenje kombinacijom voltmetra i ampermetra, kao što to neupućenim investitorima demonstriraju neki instalateri sa našeg područje je obično šarlatanstvo. Firma EMT SOLAR je opremljena i obučena da u prihvatljivoj klasi tačnosti izvrši mjerenja svih standardnih veličina i vrsta panela, te izda odgovarajuću potvrdu o provedenim mjerenjima.

Neusklađenost krivulja mjerenja pokazuje znatno manju snagu mjerenog panela u odnosu na nominalnu snagu, mjereno augusta 2020 ja jendoj elektrani u centralnoj Bosni

Kako izabrati dobru podkonstrukciju

Čelik ili aluminijum za kontrukciju na tlu? Bušenje, pobijanje, zavrtanje u tlo ili gotovi betonski pragovi? Koje brzine vjetra vladaju u području gradnje? Izbor treba da predloži izvođač radova uz prethodnu konsultaciju sa  geotehničarem i statičarem, koji će potpisati građevinski dio projekta.

Pored najbitnije stavke: KOLIKO TRAJE GARANCIJA ZA KONSTRUKCIJU, za vas je bitno da priloženi tehnički listovi i elaborat statike budu prihvaćeni od strane općinskog organa prilikom prijema objekta i izdavanja upotrebne dozvole, ali ne gubite iz vida dva najbitnija pravila:

-što je panel bolje osunčan, to više proizvodi, i

-što je panelu toplije, to manje proizvodi.

Hlađenje panela je veoma bitno kod elektrana na krovovima, gdje pogrešan izbor elemenata i nestručna montaža elektrane može izazvati znatno smanjenje prinosa.

Posebno dobar izbor može biti sezonski podesiva kontrukcija za solarne elektrane na tlu koja daje najbolju osunčanost panela u toku godine. Firma EMT SOLAR nudi ovaj tip čelične konstrukcije, bez osjetljive elektronike i motora, jednostavnim ručnim zahvatom svaki segment (stol) se posebno podesi na odgovarajući sezonski nagib od 45° zimi, 30° u proljeće ili jesen, te podignu paneli na 15° nagiba ljeti.  

Pogreške pri planiranju i montaži panela

Paneli se vežu serijski u nizove koje nazivamo stringovi (eng. pletenica). Iskusni instalateri će uvijek grupirati u jedan string panele koji imaju najsličnije karakteristike, koristeći isporučene fleš liste. Međutim, na terenu i nije sve tako jednostavno, naročito kada se radi elektrana na više strana krova.

Na malim površinama krova s puno uticaja, gdje je „svaki pedalj zlata vrijedan“, primjena skupih optimajzera može biti dobra opcija. To su uređaji koji automatski premošćavaju zasjenčeni panel te na taj način onemogućuju njegov negativni uticaj na rad stringa. Optimejzeri ne raspoređuju snagu panela ravnomjerno, ili kako neki trgovci tvrde „raspoređuju sunčevo zračenje ravnomjerno po čitavom krovu“, već samo privremeno isključuju zasjenčeni panel.  

Jedan string može se dimenzionisati na veličinu između 10 i 25 panela, ovisno o karakteristikama panela ali i ulaznim parametrima invertera na koji se stringovi spajaju. Više panela će natjerati inverter da pri slaboj svjetlosti bolje radi, a pri boljoj osvjetljenosti će doći do prezasićenja. Situacija je obrnuta kada je u stringu manje panela, inverter će dobro raditi pri sunčanom danu, ali znatno slabije pri oblačnom ili za vrijeme jutarnje magle.

Kako pravilno dimenzionisati solarnu elektranu i stringove

Dimenzionisanje stringova je najstručniji zadatak za instalatera. Većina projektanata u BiH, čast izuzecima, jednostavno kopira starije projekte i u njih ubacuje nove modele panela, ne obazirući se na razlike u karakteristikama. Neodgovoran i neiskusan instalater će montirati elektranu po projektu, na početku će sve raditi odlično, pa će se iznenaditi kada ga investitor pozove na odgovornost već za dvije-tri godine, kao što je sve češći slučaj u Hercegovini. Ni tada mu neće biti jasno zašto je elektrana izgubila snagu iako su instalirani paneli renomiranog proizvođača.

Druga pojava koja neminovno vodi u katastrofu je ekstremno predimenzionisanje DC u odnosu na AC stranu elektrane. Kod investitora u Federaciji BiH je raširena praksa da broj panela na jednom mikro-postrojenju podignu i preko 30 kW (u jednom slučaju zabilježeno i preko 35 kW), prihodujući više kroz “sječu” dnevne krivulje na maksimalnih 23 kW. Isporučiocima opreme je to odgovaralo jer su napravili bolji posao a nestručnim instalaterima laknulo jer ne moraju brinuti hoće li instalacija dati planiranu snagu. Za početak sve radi odlično, ali višak energije proizveden pri dobrim satima ostaje neiskorišten od ograničenog invertera, šteteći same ćelije. To neminovno izaziva nelinearnu degradaciju i postepeni pad snage elektrane. Ovako neodgovorno predimenzionisana elektrana ima rizike od stvaranja hot-spotova koji mogu izazvati ono najgore.

Pored toga, investitor u prvim momentima rada ovakve elektrane ne može ocjeniti snagu isporučenih panela, jer je sistem predimenzionisan. I u najboljim satima, kada bi se mogla očitati vršna vrijednost panela, inverter ograničava proizvodnju, pa je očitanje bar približne vrijednosti onemogućeno.

Određivanje optimalne veličine stringa je kompleksan posao za stručnog instalatera. Uzimajući velik broj parametara raspoređenih u tri grupe (panel, inverter, specifičnosti lokacije), traži se optimalna tačka presjeka krivulja prinosa i sigurnosti postrojenja. Provjera rezultata optimizacije se vrši mjerenjem sa kompleksnim mjernim uređajima koji istovremeno mjere i DC i AC snagu.

Obaveza investitora je da provjeri stručnost i opremljenost instalatera u ovom dijelu, jer je ovo jedno od najvažnijih pitanja za sigurnost i isplativost investicije. Preporučujemo da ovaj važni zadatak predate stručnoj firmi, bilo prije a i nakon instalacije elektrane, dok nije prekasno.

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Kako pravilno rasporediti stringove

I najbolji paneli mogu dati slabe rezultate ako se nestručno poslože u stringove, a stringovi nestručno rasporede. Sa strane sigurnosti, nikad ne smećite s uma: paneli su solarni generatori, proizvode energiju svaki put kada na njih padne svjetlost, čak i kada su kablovi isključeni. S obzirom da u stringovima vladaju naponi nerijetko i do 900 volti, rasporedu stringova se pridaje posebna pažnja.

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Lom ćelija – mikropukotine na solarnom panelu

Pogledom u prolazu na velik broj solarnih elektrana instaliranih na krovovima širom Njemačke, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, iskusan instalater će odmah primjetiti instalacije koje nisu radile stručne osobe. Većina tih zapažanja kreće od samog fizičkog rasporeda panela u odnosu na ivice krova, atike, krovne prozore, dimnjake i druge instalacije. Čest primjer je izostavljanje slobodnog prolaza dimnjačaru od badže do i oko dimnjaka, pa morati da nagazi na neki od panela. Sami paneli imaju standardno 3,2 mm debelo kaljeno staklo, koje ih odlično štiti i od velikih komada leda/grada. Čak i brzo hodanje montera opterećenog opremom po panelu neće dovesti do njegovog pucanja.

Međutim, pogled na ovu temu se drastično mijenja kada se u upotrebu stavi specijalna oprema za noćno mjerenje panela, poznatija kao EL mjerenja. Ova mjerenja provode samo rijetke firme u svijetu i Evropi, a jedina na Zapadnom Balkanu koja je opremljena i obučena je firma EMT SOLAR.

EL mjerenja su standardna mjerenja na large-field (megavatnim) projektima, gdje se brzo isporučuju velike količine panela, pa je potrebno preliminarno provjeriti postojanje oštećenja u toku transporta a i montaže. Donja slika pokazuje masovno slabljenje ćelija panela jednog srednjeevropskog isporučioca dokumentovano u ljeto 2020. godine na jednoj elektrani u Mostaru.

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Koje su najčešće greške pri kabliranju solarnih elektrana

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Gromobran, da ili ne?

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Kako pravilno parametrirati inverter

Tvornički podešen inverter može trošiti i jednu petinu snage elektrane ako je instaliran na elektranu koja nije pravilno parametrirana. Novim podešavanjem invertera se mogu smanjiti ovi gubici, ali u određenim situacijama, gdje su planiranje i instalaciju izvodile nestručne osobe, potrebno je i predimenzionisanje stringova.

Ali prije svega treba izvršiti mjerenje odnosa DC i AC snaga, što se radi posebnim instrumentima. Jedna od rijetkih firmi na Zapadnom Balkanu koja je opremljena i obučena za ova mjerenja je EMT SOLAR DOO.

Tek nakon mjerenja, koja često traju “od jutra do mraka”, može se pristupiti parametriranju.

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Pravila montaže – mehanička i električna

Znate li kojom snagom se zatežu držači panela (kleme) na krajevima reda, a kojom snagom peneli u sredini?

Nastavak teksta je dostupan samo registriranim korisnicima – ovdje se možete besplatno registrirati

Izostanak mjerenja i dokumentovanja

Ako ne postoji loš panel, onda ne postoji ni loša solarna elektrana. Sve proizvede energiju, neke po planu, a neka znatno manje. Tako će se nekom investicija isplatiti za 4 godine, a nekom tek za osam, iako su kupili istu opremu. Naš savjet je: ne ulazite u poslove sa instalaterom koji nema odgovarajuću opremu za mjerenje. I ovdje, kao u mnogim drugim zanatima vrijedi pravilo: majstor se po alatu poznaje. A evo nekoliko savjeta kako da pravilno postupite.

Dokumentovanje kao uslov garancije i pravilnog rada elektrane

Nakon što je elektrana sagrađena i stavljena u pogon, veoma važno je da se izvrši mjerenje prve radne karakteristike kojim se mjeri i dokumentuje snaga panela i stringova na samom početku eksploatacije, neposredno nakon instalacije. Jer, kako kasnije utvrditi radi li zaista vaša elektrana u stanju u kojem treba biti, da li je pad prinosa uzrokovan lošim vremenom ili kvarom elektrane?

Ovdje se nesavjesni instalateri oslanjaju na dvije stvari.

Prvo je činjenica da većina instalatera nema potrebnu opremu za mjerenje DC strane (mjerenje karakteristika panela), pa to pokušavaju pokriti mjerenjem AC izmjenične strane. Ne dozvolite da vas u tome „prefarbaju“, mjerenje izmjenične strane (AC) ni približno ne govori o kvaliteti isporučenih panela i instalacije kao mjerenje snage panela i stringova (DC strane).

Drugo, evidentni su slučajevi i ekstremnog predimenzionisanja DC strane da bi se prikrile loše karakteristike snage isporučenih panela, jer inverteri, zbog zakonskog ograničenja u FBiH na 23 kW ili 150 KW, sijeku vrhove proizvodnje. Svaki investitor, ako ne izvrši mjerenje snage stringova, nikada neće saznati pravu instalisanu snagu postrojenja. O stepenu nesavjesnosti prisutne u ovoj branši govori i stav rukovodioca jedne firme koji je na pitanje zašto elektrana koju su instalirali u K. V. (ime grada poznato autoru teksta) ne daje punu instalisanu snagu odgovorio: „Vjerovatno su se paneli zamastili“

Redovna i vanredna inspekcija postrojenja

Ispekcijom postrojenje stručna firma, pored ostalog, vrši mjerenje DC strane i dostavlja izvještaj investitoru o realnoj snazi postrojenja, bez obzira na globalnu i lokalnu radijaciju za protekli period ili tu godinu. Inspekcijom je često evidentan pad snage pojedinih panela ispod granice definisane garancijom. Slijedi reklamacije isporučiocu panela ili samom proizvođaču. Neki proizvođači pored protokola mjerenja prve radne karakteristike kao uslov zamjene reklamiranih panela traže i dokaz stručnosti instalatera, što može biti problem u ostvarenju regresa.

Šta nam govori mjerenje radnih i tamnih karakteristika

Mjerenje prve radne karakteristike radi se posebnim mjernim instrumentom koji mjeri snagu panela ili stringa u radnom režimu, kada je osunčan. Kopleksni instrument pored toga što je prikopčan na mjereni string i istovremeno mjeri struje i napone, ima i posebne referentne elemente kojima mjeri i trenutnu osunčanost (insolaciju), temperaturu okruženja i temperaturu površine panela.

Izmjereni podaci se automatski preračunavaju algoritmom u standardne parametre, te kao razultat daju pravu snagu stringa, koja treba da je što bliža zbiru deklarisanih snaga panela u stringu (snaga pojedinačnog panela napisana na tehničkoj pločici na poleđini).

Prikazana tabela pokazuje upravo one podatke koje stručnom licu trebaju, a sistem ispisuje i u procentualnim vrijednostima gubitke tj. pad snage koji nam je od ključne važnosti za ocjenu rada elektrane.

Pored brojčanih podataka, uređaji generiše i grafikone radnih U-I krivulja. Što se krivulje izmjerenih panela ili stringova bolje poklapaju, to su kvalitetniji paneli.

Zvuči apsurdno, ali bolje radi elektrana čiji su svi paneli jednako slabiji, nego da su neki slabiji a neki znatno bolji, kao što je prikazano u donjoj slici. Pored toga, obučeni tehničar lako će na osnovu prikazanih krivulja znati koji kvarovi su prisutni na stringu, bez da fizički pristupi postrojenju. Tako ovi stručnjaci odmah mogu prepoznati prekide substringova, defektne bypass diode, pojavu raka solara, proboj izolacije, nadolazeću opasnost od

arc-faulta (greška koja najčešće izazove požar na elektrani).


Pored relativno skupe opreme, nedostatak ovog sistema mjerenja je što zahtijeva kvalitetno obučeno osoblje za mjerenje, te određene vrijednosti osunčanosti i temperature da bi mjerenje bilo u okvirima prihvatljive klase tačnosti. U određenim periodima dana ili zimskim mjesecima to nije moguće obezbjediti.

Mnogo sigurnije i tačnije je mjerenje tamne karakteristike panela i stringova. Ovo mjerenje se izvodi isključivo u tami, bilo u tamnoj komori (pojedinačni moduli), bilo noću (stringovi),  kada nema svjetla.

Mjerenja tamnih karakteristika daju mnogo preciznije vrijednosti od mjerenja radnih karakteristika ali je nedostatak ovog mjerenja veoma skupa oprema, kao i posebno obučeno osoblje jer se radi o metodi mjerenja koja može nestručnim rukovanjem nanijeti fatalna oštećenja opreme i povrede osoblja.

Trenutno je EMT SOLAR jedina firma na Zapadnom Balkanu opremljena i obučena za  mjerenja radnih i tamnih karakteristika. I u samoj Njemačkoj, zemlji najboljih solara, djeluje tek nekoliko firmi osposobljenih za obje metode mjerenja.

Loše održavanje solarne elektrane

U svijetu, pa i kod nas, još uvijek vlada mit da solarne panele i elektrane ne treba održavati. Elektrane se prljaju, stare, gube snagu linearno i planski ali i nelinearno, neplanski, kvare se, pa čak i „razboljevaju“.

Kako pravilno održavati solarnu elektranu

Pravilno održavanje treba povjeriti  stručnoj firmi čime se osigurati ne samo stabilna proizvodnja, već obezbjediti i sigurnost ne samo elektrane već i objekta ili okoline gdje je instalirana.

Podatak iz Njemačke da je kod više od 80% solarnih elektrana koje su trajno prestale raditi, razlog bio požar postrojenja. To brzo ruši mit o „postavi i zaboravi“ koji šire nesavjesni prodavači opreme.

Dužnost svakog isporučioca opreme i instalatera je da investitoru dostavi upute i listu održavanja. Kao što smo pisali u dijelu teksta vezanom za odabir opreme i garancije,  ukoliko vam to isporučioc i/ili instalater ne nudi prilikom samo pogađanja posla, preporučujemo da provjerite stručnost ove osobe. Nemojte se iznenaditi ako među „najvećima i najpovolnijim“ od njih prepoznate ekonomiste, medicinare ili agronome. Izbor je ipak vaš, a najčešće i odgovornost za posljedice.

Autori ovog teksta su u toku dugogodinjeg rada u Njemačkoj inspicirali, mjerili i/ili servisirali nebrojeno, a samo u toku 2020. godine širom Bosnie i Hercegovine preko 80 pojedinačnih solarnih postrojenja.

Eliminisanje smetnji i propusta

Najčešći propusti su bili već u samom planiranju i montaži solarnih postrojenja, koji su nakon jednostavnih zahvata nerijetko poboljšavali rad elektrane i do 15%.  Ti zahvati su bili od onih banalnih do eliminisanje uticaja stranih objekata. Standardni kvarovi kao defektne bypass diode, proboj izolacije panela, defektni busbarovi i pregorjeli spojevi kablova su ispadi koji se redovno dešavaju na svim elektrana širom svjeta pa i kod bosanskohercegovačkih postrojenja. Uglavnom su uzrokovani radnim uvjetima elektrane. Ovi kvarovi su ipak mnogo rjeđi u Njemačkoj nego kod nas, a vezan je za nivo obučenosti dobavljača i/ili instalatera kod pravilnog odabira opreme i  kvalitete montaže.

Repowering i optimizacija solarne elektrane

Kompleksniji zahvati kao što je balansiranje stringova, eliminisanje puzajućih struja i reaktivnih napona, parametriranje invertera i sl, iako su česta pojava kod elektrana instaliranih u Bosni i Hercegovini, ne spadaju u poslove održavanja. To spada u saniranje stanja koje je uzrokovano nestručnim i/ili neodgovornim radom dobavljače i/ili instalatera. Na žalost, na rad elektrane negativne pojave autori teksta su najčešće nalazili na postrojenjima koje su rađena od stane onih najpovoljnijih isporučioca opreme i izvođača radova.     

Za pravilno razumjevanje daljeg teksta trebate se prethodno upoznati sa pojmom linearne degradacije koji smo opisali u gornjem tekstu.

Alarmanto i specifično izraženo za područje Bosnie i Hercegovine je pojava nelinearne degradacije poznatije u stručnom žargonu kao rak solara. (slika).

Za razliku od linearne degradacije koja je standardna pojava uzrokovana starenjem silicijumskoh ćelija u redovnom režimu rada, nelinearna degradacije je najčešće uzrok galopirajućeg pada proizvodnje kod alarmantnog broja solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini. Kod nekih sločajeva je evidentira pad proizvodnje i preko 30% u prvih dvije godine eksploatacije.

Autori teksta ovu su pojavu zabilježili ipak znatno češće u Hercegovini nego u ostalom dijelovima zemlje, a vazanu u najvećem broju za jednog isporučioca opreme.

Ova pojava je zabilježena i u Hrvatskoj i Srbiji, ali se izostanak češćih izvještaja može pripisati nedostatku stručnjaka iz ove oblasti u pomenutim zemljama.

Ipak, stručnim zahvatima se većina propusta i nedostataka da otkloniti i elektrana dovesti u stanje koje odgovara tehničkim normama. Tu razlikujemo dva procesa:

optimizacija – kojom se netom izgrađeno postrojenje inspicira i modifikuje sa postojećom opremom, i dovodi u stanje optimalne proizvodnje. Ovaj proces se može izvoditi samo na relativno novim postrojenjima, prije nego degradacije uzme maha.

repowering – vraćanje snage postrojenju koje radi već nekoliko godina, i u kojem je nelinearna degradacije već uzela maha. U nekim slučajevima proizvođači su preuzeli reklamaciju i dostavili sve reklamirane panele, dok su se u nekim, kao neki njemački prodavači opreme, ponijeli prema investitoru na način koji krši sve običaje poslovanja.

Servisni tim EMT SOLAR

marketing

2 KOMENTARI

  1. Svaka čast na kvalitetnom osvrtu na trenutnu situaciju solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini. Veoma korektan i iscrpan pregled onoga sto se desava u BiH.
    Nadamo se da će ovakvi tekstovi pomoći i doprineti edukaciji stanovništva.
    Želim Vam uspeh u vašem daljem radu. Samo tako nastavite!
    Prof Zoran Gačić, Beograd

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime