solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

99% građana FBiH bi gradilo solarne elektrane uz poticaje

Solarna elektrana by EMT SOLAR
Solarna elektrana by EMT SOLAR
Sadržaj

Čak 99 posto građana u Federaciji Bosne i Hercegovine zainteresirano je za gradnju solarne elektrane uz poticaje. U periodu od 04. septembra do 31. decembra 2023. godine Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je proveo istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije BiH za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri. U istraživanju su, popunjavanjem elektronskog anketnog upitnika na internet stranici Operatora za OIEiEK, učestvovala 494 ispitanika. Izvještaj o rezultatima istraživanja dostupan je ovdje.

Rezultati istraživanja pokazuju da je interes građana Federacije BiH za izgradnju solarnih elektrana – prosumeri visok, jer je 97,3% anketiranih građana iskazalo interes za izgradnju pomenutih elektroenergetskih postrojenja. Najveći interes za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja iskazan je za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona (19,8%), a zatim slijede Kanton Sarajevo (19,6%) i Zeničko-dobojski kanton (16,1%).

Solarne elektrane uz poticaje

Čak 99% ispitanika odlučno je za izgradnju solarne elektrane uz poticaj, odnosno jednokratnu finansijsku podršku. Prema mišljenju anketiranih građana, prosjek od 50% iznosa podrške (od ukupne vrijednosti inevesticije) je dovoljan kako bi se odlučili za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Anketno ispitivanje građana imalo je za cilj prikupiti podatke o interesu za ulaganje u gradnju postrojenja za vlastite potrebe – prosumeri, odnosno prikupiti podatke o stavovima građana Federacije BiH o gradnji solarne elektrane uz poticaje, a što predstavlja jednu od novih nadležnosti Operatora za OIEiEK proisteklu iz novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Upravo će početkom primjene novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Operator za OIEiEK preuzeti nadležnost za provedbu jednokratnog sufinansiranja izgradnje postrojenja prosumera iz kategorije domaćinstva.

Postupak finansiranja izgradnje solarne elektrane uz poticaje, propisat će se Programom o sufinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstva koji će donijeti Operator za OIEiEK uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH. Ovaj program će sadržavati način dodjele jednokratnog sufinansiranja gradnje solarne elektrane uz poticaj, socijalni aspekt sufinansiranja, visinu sufinansiranja, kriterije za sufinansiranje, kao i odredbe o ravnomjernom regionalnom učešću. Rezultate ovog istraživanja Operator za OIEiEK će, između ostalog, koristiti i za kreiranje što pravednijeg postotka jednokratnog sufinansiranja, odnosno gradnje solarne elektrane uz poticaje.

Prepreke za ulaganje u solarne elektrane

Kao najveće prepreke za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, anketirani građani su istakli nedostatak finansijskih sredstava, kao i nejasne i komplikovane procedure za ishođenje potrebnih dozvola, te dug proces postupanja relevantnih institucija po zahtjevima istih. Pored navedenog, anketirani građani su stava da vlada nizak nivo informisanosti o procedurama ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, odnosno o benefitima ulaganja u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Svjestan odgovornosti svoje uloge na tržištu obnovljivih izvora energije Operator za OIEiEK je Planom rada za 2024. godinu planirao i aktivnosti na provedbi edukativnih radionica i zajedničkih sastanaka s predstavnicima kantonalnih ministarstava, lokalnih zajednica, medija, te  javnu kampanju informisanja javnosti o koristima ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri.

Kako je cilj Federacije BiH, a time i Operatora za OIEiEK, potaknuti što veću izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, posebno iz kategorije domaćinstava, kako bi, u konačnici, građani Federacije BiH bili što manje energetski ovisni, to će Operator za OIEiEK javnu kampanju informisanja javnosti provoditi s posebnim osvrtom na one kantone Federacije BiH za čija područja je, ovim rezultatima, iskazan najmanji interes građana za ulaganje u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Pojednostavljenje procedura

S ciljem pojednostavljenja procedura ishođenja dozvola za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana, Operator za OIEiEK je već pokrenuo aktivnosti na planiranju zajedničkih sastanaka s predstavnicima kantonalnih ministarstava i drugih relevantnih institucija na temu prilagođavanja propisa koji se odnose na građenje. Operator za OIEiEK će ove sastanke inicirati  kako bi na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine za građane bile jednake procedure, ali i pojednostavljen postupak pribavljanja dozvola koje proističu iz kantonalnih zakona o građenju za izgradnju solarne elektrane na sopstvenom stambenom objektu. Sve to će olakšati gradnju solarne elektrane uz poticaje koji će u narednom periodu biti dostupni građanima Federacije BiH.

Ako tražite pouzdanog partnera za gradnju Vaše solarne elektrane EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije i savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema. Javiti se možete porukom na email info@solarno.net ili putem telefona 033 444 310.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.