solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Albanija gradi prvu plutajuću solarnu elektranu

Sadržaj

Albanija brzo napreduje u svojim planovima za postizanje ciljeva obnovljive energije, izgradnjom plutajuće FNE od 12,9 MW zahvaljujući zajmu od 9,1 milion eura koji je osigurala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Ovo će biti prva plutajuća solarna elektrana ove veličine u Albaniji i Zapadnom Balkanu.

Elektrana će se graditi na akumulaciji hidroelektrana Vau i Dejës, kojim upravlja Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH). Predstavlja proboj u inovativnoj zelenoj tehnologiji, koristeći bogate albanske solarne resurse, istovremeno izbjegavajući zauzimanje oskudne obalne površine.

Zajam EBRD-a bit će dodijeljen specijalnom vozilu/plovilu u vlasništvu KESH-a za potrebe izgradnje projekta. Strukturiran kao zajam za projektno finansiranje i osiguran na komercijalnoj osnovi, zajam EBRD-a prvo je takvo financiranje međunarodne finansijske institucije i doprinijeće komercijalizaciji KESH-a, jednog od najvećih državnih preduzeća u Albaniji.

KESH posjeduje i upravlja s tri velike hidroelektrane ukupnog kapaciteta 1.350 MW koje čine oko 70 posto domaće proizvodnje u Albaniji. Novo solarno PV postrojenje će doprinijeti da KESH postane otporniji na klimatske rizike u odnosu na hidrologiju i sezonalnost.

EBRD je takođe mobilizirala 315.830 € za podršku u pripremi projekata, uključujući i sredstva iz okvira za pripremu i implementaciju projekata zelene ekonomije koji finansira austrijska vlada (DRIVE fond) i iz Tajvanskog fonda za tehničku saradnju EBRD-a.

Besjan Kadiu, izvršni direktor KESH-a, dodao je: „Projekt je od posebne važnosti za KESH. Kompaniju pozicionira kao učesnika u albanskim i globalnim inicijativama za ulaganje u proizvodnju obnovljivih izvora koristeći inovativnu fotonaponsku tehnologiju koja je kompatibilna sa proizvodnjom hidroenergije. Iako je skromnih dimenzija, projekat pruža mogućnosti ne samo za daljnji razvoj javnih proizvodnih dobara na jakoj komercijalnoj, tehničkoj i ekološkoj osnovi, već također pokazuje i znanje potrebno za upravljanje hibridnim hidro-fotonaponskim sistemom. Ovo je još jedan sjajan primjer kontinuiranog partnerstva između EBRD-a i KESH-a. “

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Albaniji. Do danas je Banka uložila više od 1,5 milijardi eura u zajmove u 110 projekata u zemlji.

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.