solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

BPK prva regija u BiH sa 20 kV naponskom mrežom

Foto EPBiH: Prijelaz sa 10 kV na 20 kV naponsku mrežu
Foto EPBiH: Prijelaz sa 10 kV na 20 kV naponsku mrežu
Sadržaj

Bosansko-podrinjski kanton Goražde postao je prvi u Federaciji BiH, ali i prva regija u Bosni i Hercegovini, s kompletnom srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom na 20 kV naponskom nivou. Jučer je u prisustvu premijera BPK Goražde Edina Ćulova i ministra za privredu Zijada Brige te predstavnika JP Elektroprivreda BiH, ozvaničen završetak projekta prelaska elektrodistributivne mreže na području kantona na 20 kV naponski nivo. Glavni nosilac ovog projekta bila je „Elektrodistribucija“ Sarajevo – podružnica Goražde.

Prelaskom na 20 kV nivo povećana je pogonska sigurnost i kvalitet isporučene električne energije što će značajno doprinijeti smanjenju broja i trajanja beznaponskih pauza i osigurati stabilno i kvalitetno snabdijevanje svim korisnicima distributivne mreže.

U postratnom periodu urađena je rekonstrukcija u potpunosti devastirane prijeratne mreže, ali i izgradnja potpuno nove SN i NN elektrodistributivne mreže na području cijelog kantona.

Za prelazak na 20 kV naponski nivo bilo je neophodno izvršiti rekonstrukciju SN elektrodistributivne mreže ukupne dužine 230 km i rekonstruisati 187 transformatorskih stanica preko kojih se električnom energijom snabdjeva cca 13.500 kupaca. Sve aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji elektrodistributivne mreže koje je Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo realizovala u proteklom periodu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uz ulaganje više od 15 miliona KM, rezultirale su obnovljenom i sigurnom mrežom s dovoljno kapaciteta za stabilno snabdijevanje električnom energijom svih potrošača, saopćeno je iz Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.

Starteški ciljevi

Prijelaz s 10 kV na 20 kV naponski nivo je jedan od strateških ciljeva razvoja savremenih distribucijskih mreža. Istaknut je i kao jedna od strateških smjernica u sklopu Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine.

Dugoročni ciljevi navedeni u ovoj strategiji se odnose na smanjenje gubitaka električne energije i snage, smanjenje zauzetosti prostora na mnogim lokacijama i trasama dalekovoda i kablova, kao i olakšavanje održavanja postrojenja i vodova.

Kratkoročno, prijelaz distribucijske mreže na 20 kV dovodi do sanacije naponskih prilika u SN mreži, čime se bez veće izgradnje dvostruko povećavaju prijenosni kapaciteti i višestruko smanjuju gubici snage.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.