solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Brčko: Uvedena naknada za obnovljive izvore energije (2024)

Baterije za skladištenje energije iz obnovljivih izvora
Baterije za skladištenje energije iz obnovljivih izvora
Sadržaj

Na računima za utrošenu električnu energiju koje ispostavlja JP “Komunalno Brčko“, od januara 2024. godine se nalazi i stavka – naknada za obnovljive izvore energije – saopćeno je iz tog preduzeća.

Vlada Brčko distrikta BiH, je na 30. sjednici usvojila Odluku o visini naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u visini od 0,001 KM/kW, koja je stupila na snagu 1. januara 2024. godine.

Ovom odlukom je naloženo JP “Komunalno Brčko“ da se prikupljena naknada za obnovljive izvore kvartalno prebacuje na poseban račun Brčko distrikta BiH.

Prikupljena sredstva su namjenska i bit će trošena za obnovljive izvore energije, odnosno za subvencioniranje gradnje solarnih elektrana, hidro i vjetroelektrana, a od prikupljenih sredstava 10 posto će biti izdvojeno za energetsku efikasnost.

Građani u ostalim dijelovima BiH već godinama, uz račun za utrošenu električnu energiju, plaćaju i naknadu za obnovljive izvore, a prikupljena sredstva se koriste za podsticanje proizvodnje električne energije iz solarnih, vjetro i hidroelektrana.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.