solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Brže do dozvola za solarnu elektranu (2022)

solarne elektrane
solarne elektrane EMT SOLAR
Sadržaj

Utvrđen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta Federacije BiH naklonjen solaru

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. Cilj je donošenje propisa o postupku izdavanja e-dozvola u oblasti građenja, s obzirom da važeći zakon ne sadrži odredbe za uvođenje elektronskog sistema izdavanja dozvola u oblasti građenja. Na projektu e-sistema je radilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja u saradnji sa USAID-om.

Uskoro elektronski sistem za dozvole za solarnu elektranu

Nacrtom Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta definišu se sudionici u postupku elektronskog ishodovanja dozvola u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu FBiH. Daje se mogućnost investitoru da samostalno izabere način na koji će dobiti potrebne papirne i/ili elektronske dokumente, te se utvrđuju uslovi koje ovlašteni projektanti moraju ispoštovati kod izrade investiciono-tehničke dokumentacije, kao i način prikupljanja dostupnih podataka od nadležnog organa nakon uspostave e-sistema.

Skraćeno vrijeme za izdavanje dozvola za solarnu elektranu

Kako je saopšteno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH, unapređenje funkcionalnosti sistema i upravnih akata doprinijet će značajnom skraćivanju vremena za ishodovanje dozvola za solarnu elektranu, jer više neće biti potrebno da podnosioci zahtjeva lično dolaze u institucije.

Predloženo je i skraćenje rokova za izdavanje akata o građenju. Tako se sa 30 na 15 dana skraćuju rokovi u kojim je resorno ministarstvo dužno donijeti rješenja po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, kao i za izdavanje odobrenja za građenje, a sa 20 na 15 dana za donošenje rješenja po zahtjevu za izmjenu odobrenja za građenje. Precizira se u kojim upravnim postupcima se traži mišljenje kantonalnog ministarstva prostornog uređenja.

Stručnjaci kažu da novi zakoni pogoduju ulaganjima u solarne elektrane

Prema analizama stručnjaka EMT SOLAR, kompanije iz Sarajeva koja je zadnjih par godina ishodovola stotine dozvole za solarne elektrane, preko 95 posto projekata koji koriste obnovljive izvore energije i koji se grade u Federaciji, manji su od 1 MW.

Trenutno je u postupku donošenje novog seta energetskih zakona, koji će uvođenjem “Prosumera – kupac potrošač i proizvođač”, kupac moći proizvoditi dio električne energije za svoje potrebe, a eventualne viškove plasirati u mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita.

brže do dozvola za solarnu elektranu
solarna elektrana u izgradnji

Ukidaju se do sada potrebne saglasnosti i dozvole za solarnu elektranu do 1 MW

Uz primjenu novog Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta, donošenjem novog Zakona o električnoj energiji FBiH, koji je do 5. septembra bio u javnoj raspravi, posao investitora u postupcima ishodovanja dozvola za solarnu elektranu biće znatno olakšan. Za izgradnju malih solarnih elektrana, poput  onih na krovovima objekata, na području Federacije BiH više neće trebati dozvola za obavljanje djelatnosti kao ni energetska, urbanistička, građevinska i upotrebna dozvola, kažu u ovoj kompaniji specijalizovanoj za poslove projektovanje, izgradnje i održavanja solarnih elektrana.

Novim zakonom nije predviđeno izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za proizvodna postrojenja manja od 1 MW, čime se pravni okvir Federacije usklađuje s najboljom praksom, smanjuje se administrativno opterećenje za investitore te stimuliše realizacija manjih projekata koje realizuju građani (poput malih solarnih elektrana na krovovima objekata).

Više struke u solarnoj branši za osiguranje kvalitete i sigurnosti

Zahvaljujući energetskoj krizi i poskupljenju električne energije za industriju, u Bosni i Hercegovini su mnogi privrednici krenuli u investiranje u solarna postrojenja za vlastitu postrošnju. Na zalost, nedovoljan broj stručnjaka je razlog zašto su neke instalacije urađene na način koji ugrožava sigurnost objekta a pogotovo isplativost investicije, kao što je na žalost slučaj sa nekoliko velikih objekata.

U cilju osiguranja kvalitete i sigurnosti u branši, ova kompanija je i sama jedan od osnivača solarne akademije, prve ovakve u Bosni i Hercegovini.

solarna akademija
solarna akademija

Kako navode u EMT SOLAR, mnogi investiri su im se već obratili sa zahtjevom da stručnjaci ove kompanije koji posjeduju velika iskustva izađu na njihove objekte i provjere kvalitet instalacije.

Na žalost, ovi zahtjevi često dođu kad je već prekasno i kada se počinjana šteta može sanirati samo potpunom demontažom instalirane elektrane, popravkom krova, te ponovnom montažom.

Ekrem Mušić, direktor EMT SOLAR, i sam stručnjak za solarne elektrane sa međunarodnim certifikatima za mjerenje kvalitete solarnih panela, kaže kako novi zakoni slijede najbolje međunarodne prakse, a jedna od njih je i uvođenje sistem certifikovanja ovlaštenih instalatera solarnih elektrana instalisane snage do 23 kW, što će po njemu, uvesti reda u već kvalitetom degradiranu branšu.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.