solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Crna Gora: 200 000 eura preduzećima za gradnju solarnih elektrana

Solarna elektrana na krovu poslovnog objekta by EMT SOLAR
Solarna elektrana na krovu poslovnog objekta by EMT SOLAR
Sadržaj

Vlada Crne Gore subvencionirat će gradnju solarnih elektrana u prerađivačkoj industriji.

Usvojen je Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2023. godinu. Riječ je o zajedničkom programu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kapitalnih investicija, koji će implementirati Fond za inovacije Crne Gore. Fokus je na unaprjeđenju energetske efikasnosti u prerađivačkoj industriji, uz upotrebu savremenih tehnologija.

Program odslikava sinergiju politike inovacija, industrijske politike i energetske politike sa prioritetima Strategije pametne specijalizacije (S3), pozicionirajući se kao jedna od ključnih S3 inicijativa i potvrda da, kada je u pitanju podrška države, kvalitetna koordinacija sektorskih politika kroz kontinuiranu interresornu saradnju uvijek kreira dodatu vrijednost za privredu, navodi se u saopćenju Vlade Crne Gore.

Pripremna faza Programa podrazumijevala je konsultacije sa privrednim subjektima iz sektora prerađivačke industrije, čiji su zahtjevi bili osnova za pripremu programa.

Potencijalni korisnici su u anketnom istraživanju izrazili spremnost za ulaganje u nabavku nove efikasne opreme, mašina sa više operacija i SMART/digitalnih tehnologija, zatim za ugradnju solarnih fotonaponskih sistema i jačanje kapaciteta stručnih lica u dijelu upravljanja energijom.

Bespovratna sredstva do 200 000 eura

Za implementaciju Programa za 2023. godinu obezbijeđeno je 1 mil. € iz sredstava Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora prerađivačke industrije će na ovaj način biti u mogućnosti da ostvare bespovratnu podršku u iznosu od najmanje 80.000 €, a najviše 200.000 €, uz skromno sopstveno učešće u odnosu na ukupna ulaganja.

Postoji mogućnost da implementacija Programa bude podržana sa dodatnih 1,5 mil. € iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA III i iz Paketa direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize.

Objavljivanje Javnog poziva u okviru ovog programa očekuje se tokom septembra 2023. godine, a prethodiće mu potpisivanje Sporazuma o međuresornoj saradnji tri ministarstva sa Fondom za inovacije Crne Gore.

Posmatrajući procijenjena ulaganja, najveće interesovanje privrednih  subjekata se odnosi na iste tri mjere, s tim da najveće finansijsko učešće ima mjera ugradnje  solarnog fotonaponskog sistema na krovu objekta.

Ukupna procijenjena vrijednost investicija  kod 56 anketiranih preduzeća je 16,3 mil. €, što je jasan pokazatelj opravdanosti realizacije Programa.

Prosječna investicija u opremu, zavisno od tipa mjere energetske efikasnosti, iznosi od 15.000,00 € do 250.000,00 €, što je uzeto u obzir prilikom utvrđivanja graničnih vrijednosti  podrške, a vodeći računa da su privredni subjekti često zainteresovani za realizaciju više od jedne mjere energetske efikasnosti.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.