solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Do kraja godine do 300 megavata iz solara u Sjevernoj Makedoniji

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, uvođenje poreza na CO2, proizvodnja električne energije
Table of Contents

Makedonci sve više zainteresovani za solarnu energiju

Premijer Sjeverne Makedonije, Dimitar Kovačevski, stava je da su fotonaponska postrojenja i vjetroelektrane najbolja putanja za energetsku tranziciju u njegovoj zemlji.

„Očekujemo da će do kraja 2023. u sistem biti uključeno između 200 i 300 megavata iz solarnih elektrana“, izjavio je nedavno na skupu u Gostivaru, dodajući da Vlada Sjeverne Makedonije istrajno radi na podršci domaćinstvima i privredi tokom energetske krize.

Sva domaćinstva i 72.000 malih potrošača struje dobijaju subvencije, koje pokrivaju i do 80 odsto realne cijene, podsjetio je Kovačevski.

Škole i zdravstvene ustanove u Sjevernoj Makedoniji takođe kupuju električnu energiju po nižim cijenama, a proizvođači hrane će biti slijedeća grupa kojoj je namijenjena državna pomoć. Istovremeno, ogromna sredstva se ulažu u sektor energetike. Država pokriva i do 80 odsto realne cijene struje za domaćinstva i 72.000 malih potrošača.

„Očekujemo da će do kraja 2023. u sistem biti uključeno između 200 i 300 megavata iz solarnih elektrana. Nakon 30 godina i mnogih neuspelih pokušaja, konačno će početi realizacija projekta hidrocentrale Čebren, strateškog višedecenijskog projekta za investiciju procijenjenu na 800 miliona eura. Energetska tranzicija na proizvodnju čiste, zelene energije od makedonskog sunca, od vjetra i iz obnovljivih izvora je najbolji pravac“, kazao je Kovačevski.

On je naglasio da počinje izgradnja solarne elektrane od stotinu megavata na prostoru rudarskog basena REK Oslomej s termoelektranom na ugalj. Nadalje, francuska kompanija Akuo će instalisati fotonaponski sistem Stipion od 400 megavata i istovremeno razvijati poljoprivredu.

Na prostoru kompleksa REK Oslomej počinje instalisanje solarnog parka od 100 megavata, objavio je Kovačevski.

On je ukazao na još jedan projekat koji je dobio status strateške investicije, vjetroelektranu Virovi njemačkog wpd-a. Takođe su potpisani ugovori za solarne elektrane zbirne snage 130 megavata, izjavio je Kovačevski, izrazivši uvjerenje da će uskoro u Svetom Nikoli biti puštene u rad vjetroturbine od ukupno 25 megavata.

Skok cijena struje pokrenuo ugradnju solarnih panela

Makedonski privrednici u velikom broju, suočeni sa visokim cijenama električne energije, okrenuli su se solarnim panelima na krovovima poslovnih objekata, kako bi proizveli struju za svoje potrebe, a višak prodavali. Pojedine opštine su pokrenule proceduru za ugradnju fotonaponskih sistema, a neke su formirale i namjenska preduzeća za proizvodnju solarne energije.

Privredni sektor Sjeverne Makedonije je obavješten da se po pitanju električne energije očekuje neizvijesna zima, iako se cijena struje na svjetskim berzama trenutno ocjenjuje kao dobra. Cijena od oko 250, a ponekad i 150 eura, za sada je zadovoljavajuća za kompanije, ali privrednici ističu da im rizik dolazi poslije Nove godine.

Komunalna preduzeća prelaze na solar

Jedno od rješenja za problem visokih računa za struju u komunalnim preduzećima u Sjevernoj Makedoniji je i postavljanje fotonapona na krovne konstrukcije. Učinjeno je to u nekoliko opštinskih ustanova. U proteklih mjesec dana, kao tačke dnevnog reda sjednica savjeta opština Štip i Kumanovo, našle su se i inicijative za izradu studije izvodljivosti za osnivanje JP za proizvodnju i prodaju električne energije.

Firma za proizvodnju struje

Gradonačelnik opštine Štip Ivan Jordanov rekao je da je ova opština osnovala kćerku firmu JP Isar, odnosno DOOEL, koja će biti aktivna u proizvodnji električne energije.

„Cilj je da se električna energija proizvodi u uslovima energetske krize, da se prodaje na slobodnom tržištu, a da se sredstva koja će biti obezbjeđena od prodaje struje iskoriste za saniranje posljedica krize, odnosno povećanih troškova, kao i da se vrati novac od izdate obveznice“, naglasio je Jordanov.

Opština Štip planira da postavi solarne panele na krovne konstrukcije zgrada Opštine, Filter stanice, Multimedijalnog centra „Kiro Gligorov“ i opštinske osnovne škole „Vančo Prće“. To su zgrade koje imaju veće krovne površine.

Najavljenih 300 megavata put je u tranziciju Sjeverne Makedonije na obnovljive izvore energije i ozbiljne energetske uštede.

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.