solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Ko ima pravo na javno snabdijevanje strujom, a ko će plaćati veće cijene? (2023)

Sadržaj

Mnoga preduzeća u Federaciji BiH ovih dana dobila su obavijest o promjeni uvjeta snabdijevanja električnom energijom i poziv na potpisivanje novih ugovora o snabdijevanju po tržišnim cijenama. Promjene se odnose na izmjenu zakonskih odredbi vezano ua pravo na javno snabdijevanje.

Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EP BiH) su uputili saopćenje i objasnili ko ima pravo na javno snabdijevanje strujom nakon što je u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen novi Zakon o električnoj energiji.

Kako su saopćili iz EP BiH, novim zakonom je značajno izmijenjen i na novi način regulisano pravo na snabdijevanje električnom energijom na javnoj usluzi snabdijevanja.

Zakonom o električnoj energiji u FBiH (Član 6, tačka w), precizirano je da status “malog kupca električne energije” koji ima pravo na javnu uslugu snabdijevanja, mogu imati samo pravna lica i obrtnici koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupni godišnji prihod manji od osam miliona KM, čiji su svi objekti priključeni na napon niži od jedan kilovolt, te čija potrošnja u prethodnoj godini nije prelazila 50.000 kilovat sati. Za ispunjavanje kriterija za sticanje statusa malog kupca, kako su naglasili, neophodno je ispuniti sve navedene uslove.

Osim “malih kupaca električne energije”, novim Zakonom pravo na javnu uslugu snabdijevanja strujom garantuje se i krajnjim kupcima iz kategorije domaćinstva koja struju kupuju za upotrebu u vlastitom domaćinstvu kao i “krajnjim kupcima od posebnog društvenog značaja” čiji su objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od jedan kilovolt, a obavljaju poslove odgojno-obrazovnih, humanitarnih, socijalnih, vjerskih ustanova, organizacija i udruženja, poslove zapošljavanja i smještaja posebnih kategorija lica i druge poslove od posebnog društvenog značaja koje odlukom odredi Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH (FERK).

Kupci koji ne zadovoljavaju navedene kriterije neće se moći snabdijevati električnom energijom u okviru usluge javnog snabdijevanja, te će biti u obavezi da za potrebe snabdijevanja odaberu nekog od licenciranih tržišnih snabdjevača električnom energijom na tržištu, saopćili su iz EP BiH.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.