solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Elektroprivreda BiH razmatra uvođenje blok tarifa za štednju el. energije

Ko će plaćati veću cijenu električne energije
Ko će plaćati veću cijenu električne energije
Sadržaj

Vršilac dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH (EP BiH) Sanel Buljubašić izjavio da su osnovne pretpostavke za pozitivno poslovanje i održavanje elektroenergetske stabilnosti, povećanje proizvodnje i isporuke uglja iz rudnika Koncerna EPBiH, smanjenje troškova koji ne utječu na sistem proizvodnje i održavanja, te pokretanje tarifnog postupka za javno snabdijevanje.

Buljubašić je na poziciji v.d. direktora Elektroprivrede BiH šest mjeseci, kao i trenutna uprava što je nedavno, na osnovu zakonskih mogućnosti, produženo za još tri mjeseca. Naveo je da je očekivao puno bolje stanje u EP BiH od onoga što je zatekao dolazeći na tu poziciju.

Dugovanja veća od predviđenih

“Zatekli smo gubitak od 67 miliona KM za period januar-august prošle godine. Uradili smo revidovani plan poslovanja za 2023. godinu prema kojem je do kraja godine procijenjen gubitak od 80 miliona KM. Međutim zbog niza okolnost i troškova koji se nisu mogli predvidjeti revidovanim planom poslovanja za 2023. godinu procjena je da će gubitak biti veći”, naveo je Buljubašić u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju.

Dodao je da je Uprava razmatrala prednacrt trogodišnjeg plana poslovanja 2024-2026. godina, koji ide u daljnju proceduru, a prema kome bi Elektroprivreda BiH u ovoj i naredne dvije godine trebala pozitivno poslovati.

Da bi se to postiglo, kako je istakao Buljubašić, očekuje se da se rudnici vrate na prijašnju proizvodnju.

Dodao je da su u prošloj godini u posljednja tri mjeseca imali milion tona manje isporuke uglja od rudnika iz Koncerna prema EP BiH, a u toku cijele godine dva miliona tona manje isporuke u odnosu na ugovorene količine. Ukupna isporuka prema JP Elektroprivreda BiH od rudnika iz Koncerna je bila oko 3,5 miliona tona uglja, a ugovoreno je bilo 5,5 miliona tona.

“Dva miliona tona uglja je velika količina i da nismo imali povoljnu hidrološku godinu, ovaj gubitak za 2023. godinu bio bi znatno veći. Elektroprivreda BiH je pružila punu podršku rudnicima Koncerna da mogu proizvoditi dovoljne količine uglja i januar i februar ove godine nam ulivaju nadu da bi mi mogli ostvariti, što se tiče proizvodnih kapaciteta, ono što smo planirali poslovnim planom”, dodao je Buljubašić.

Izazovna godina pred JP Elektroprivreda BiH

Buljubašić je naglasio da će 2024. godina biti izazovna za Koncern EP BiH, te da nema opravdanog razloga da se ne stabilizuje i poveća proizvodnja uglja iz rudnika Koncerna.

“Time bismo osigurali plansku proizvodnju električne energije što omogućava energetsku stabilnost. Očekujemo da proizvedemo i određene viškove električne energije koje bi plasirali na tržište, nadam se direktno na berzi uvažavajući činjenicu da smo u završnoj fazi registracije na berzu SEPEX u Srbiji”, naglasio je Buljubašić.

Neminovno je, prema njegovim riječima, pokretanje postupka tarifiranja za javno snabdijevanje, pa razmatraju opciju uvođenja blok tarifa, čime bi se stvorili uslovi za dodatnu štednju potrošnje električne energije i zaštite određenog broja kupaca kojima potrošnja ne prelazi 268 kWh/po mjesecu.

Kada je riječ o Bloku 7 TE Tuzla, koji je najavljivan kao generacijski project, ali su uslijedile komplikacije u pripremama za njegovu realizaciju, Buljubašić je naveo da je trenutna uprava društva po svom imenovanju zatekla projekt u potpunoj blokadi s obzirom da EPC izvođač nije izvršio svoju ugovornu obavezu ni nakon tri opomene pred raskid ugovora.

“U cilju zaštite interesa JP Elektroprivreda BiH, odmah smo pristupili poduzimanju svih neophodnih obligaciono-pravnih aktivnosti na rješavanju nezavidne situacije u kojem se Elektroprivreda BiH našla. Paralelno s tim, intenzivirane su aktivnosti na realizaciji projekata sanacije i revitalizacije postojećih blokova u TE Tuzla i TE Kakanj s ciljem održavanja stabilnosti proizvodnje električne energije iz postojećih postrojenja. Osim toga, provode se aktivnosti na projektima odsumporavanja Bloka 6 u TE Tuzla i Bloka 7 u TE Kakanj s ciljem održivosti proizvodnje električne energije iz ovih postrojenja u okvirima NERP-a”, naveo je Buljubašić.

Neminovno širenje kapaciteta obnovljivih izvora energije

Jedan od strateških ciljeva i opredjeljenja JP Elektroprivreda BiH je izgradnja mnogo značajnijih proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora energije. U skladu sa odlukama Vlade FBiH i planskim dokumentima provode se aktivnosti za veći broj projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije iz vode, vjetra i sunčeve energije.

“U oblasti hidro potencijala, posebno ističemo pripremne aktivnosti na projektima HE Ustikolina na rijeci Drini, planirane instalirane snaga 60 MW, godišnje proizvodnje 237 GWh i investicijskim ulaganjem od 277 miliona KM, HE Janjići na rijeci Bosni, planirane instalisane snage 16 MW, godišnje proizvodnje 77 GWh i investicijskim ulaganjem od 127 miliona KM i HE Kovanići na rijeci Bosni, planirane instalirane snaga 14 MW, godišnja proizvodnje 74 GWh i investicijskim ulaganjem od 76 miliona KM”, rekao je Buljubašić za FENU.

Investiciono ulaganje u ta dva projekta procijenjeno je na 430 miliona KM. Projekat vjetroparka na Vlašiću se provodi u saradnji sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) i Njemačkom razvojnom bankom – KFW, uz značajni bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 21 miliona eura koja je EU dodijelila u decembru 2023. putem Investicijskog fonda za Zapadni Balkan (WBIF).

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.