solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Elektroprivreda Crne Gore: Prijave za Projekat „Solari 5000+“ do 13. februara

Elektroprivreda Crne Gore
Sadržaj

Elektroprivreda Crne Gore je produžila rok za podnošenje prijava na Međunarodni javni poziv domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama, za obezbeđivanje finansijskih sredstava u cilju finansiranja projekta Solari 5000+ (70MW) za fizička i pravna lica.

Krajem prošle godine Elektroprivreda Crne Gore raspisala je javni poziv namijenjen fizičkim i pravnim licima za učešće u projektu Solari 5000+ (70 MW), čija vrijednost iznosi 70 miliona eura. Iz Kompanije su saopštili da je rok za podnošenje prijava finansijskih institucija produžen – umjesto prvobitnog roka do 31. januara, prijave se mogu slati do 13. februara ove godine.

Produžen je i rok za podnošenje prijava građana koji su zainteresovani za učešće u projektu Solari 5000+ (70MW), za ugradnju fotonaponskog sistema. Po novoj odluci, građani prijave mogu podnositi, takođe, do 13. februara ove godine.

Elektroprivreda Crne Gore o izboru ponude

Iz Kompanije su naveli da će se izbor najpovoljnije ponude sprovesti putem pregovora sa finansijskim institucijama koje budu učestvovale u kompletu ili parcijalno, po uslovima iz javnog poziva. Minimalni ponuđeni parcijalni iznos je – 10.000.000,00 eura.

Elektroprivreda Crne Gore je prilikom raspisivanja javnog poziva za učešće u projektu Solari 5000+ (70 MW), čija vrijednost iznosi 70 miliona eura, najavila i  mogućnost za korisnike  da instaliraju odgovarajući fotonaponski sistem, uz otplatu troškova u jednakim mjesečnim iznosima u visini svog prosečnog mjesečnog računa za električnu energiju. Maksimalni period otplate investicije je 10 godina.

Osim individualnih objekata, ovim projektom se planira ugradnja sistema u stambenim zgradama do četiri sprata, pri čemu će priključenje sistema biti izvedeno u skladu sa tehničkim mogućnostima i zahtjevima budućih korisnika.

Elektroprivreda Crne Gore će budućim vlasnicima fotonaponskih sistema obezbijediti popust u iznosu od 20% od ugovorene vrijednosti investicije.

Elektroprivreda Crne Gore o prednostima malih solarnih elektrana

Instaliranjem fotonaponskog sistema, krajnji korisnik postaje tzv. kupac – proizvođač, koji svoje potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a eventualni višak, odnosno manjak električne energije u određenom momentu, predaje/preuzima kroz distributivnu mrežu, što se finansijski saldira na nivou godine. Na ovaj način korisnik u projektu postaje vlasnik male solarne elektrane, koja je kapacitetom predviđena da približno (ili u potpunosti) zadovoljava njegove potrebe za električnom energijom, poručila je Elektroprivreda Crne Gore.

Očekivani pozitivni efekti projekta su višestruki, kako sa finansijskog aspekta za domaćinstva, privredu, fizička lica i Elektroprivredu, tako i sa aspekta očekivanja međunarodne zajednice u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije, poručili su iz Kompanije.

Fotonaponske elektrane – razvojna šansa za BiH

S donošenjem novih energetskih zakona u BiH, tačnije, na nivou Federacije BiH – Zakona o električnoj energiji, te zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti i korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije – implementira se niz propisa iz pravnog okvira EU i nastavlja proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

Ovi zakoni predviđaju značajno pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i uvođenje novih kategorija u energetski sistem i na tržište električne energije – prozjumeri i energetske zajednice.

EMT SOLAR je kompanija specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije i savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema i licencirana je za 18 različitih poslova mjerenja i ispitivanja u oblasti elektro i fotonaponske tehnike.

Specijalnosti u inovativnim finansijskim i poslovnim energetskim modelima korisne su investitorima kod izbora najboljeg načina realizacije investicija.

Informacije o tome koliko ušteda možete ostvariti gradnjom vlastite solarne elektrane i koja su za vas najbolja rješenja možete dobiti od stručnog tima EMT SOLAR, kontaktom na e-mail: info@solarno.net ili ispunjavanjem anketnog upitnika koji možete pronaći putem ovoga linka.

Za početak pregledajte sekcije na našem specijalizovanom portalu Solarno.net.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.