solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Elektroprivreda Republike Srpske spremna podržati ugradnju 50.000 solarnih mini-elektrana

Sadržaj

“Elektroprivreda RS-a” (ERS) pokrenula je projekat prema kojem svi zainteresirani građani imaju mogućnost aplicirati za subvencionalne solarne panele, čijom ugradnjom bi mogli proizvoditi električnu energiju za sopstvene potrebe. Cilj projekta je privući više od 50.000 domaćinstava, a cijeli projekat vrijedan je oko 500 miliona maraka.

“Ugradnjom solarnih panela na krovovima stambenih objekata, građani RS-a imaju mogućnost proizvoditi električnu energiju za sopstvene potrebe pri čemu će se osloboditi značajna količina električne energije koju ćemo moći prodavati na ino-tržištu. U tom slučaju, moći ćemo izvoziti veće količine i ostvariti dodatne prihode kroz veće berzanske cijene. Pored toga, subvencijama za ugradnju solarnih panela želimo pomoći vlasnicima domaćinstava koja imaju niska novčana primanja. Vlasnici domaćinstava dobiti će besplatnu montažu solarnih panela na krovovima svojih domaćinstava.”, ističu iz preduzeća “Elektroprivreda RS-a”, te dodaju da će uskoro pokrenuti aplikaciju putem koje će se građani moći prijaviti za ovaj projekat.

Objašnjavaju da snaga solarnih mini-elektrana ne može preći snagu od 10,8kW, a da bi krajnji kupac nvestirana sredstva mogao otplaćivati javnom preduzeću “Elektroprivreda RS” u jednakim mjesečnim iznosima utvrđenim u visini prosječno-ostvarenog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju tokom prethodne godine, umanjenog za 10 posto, pri čemu bi krajnji kupac mogao odlučiti da investiciju otplaćuje i u većim ratama ukoliko želi.

Prema riječima nadležnih javnog preduzeća “Elektroprivreda RS”, jedan od uslova pod kojim bi se građani mogli prijaviti za učešće u ovom projektu jeste da su vlasnici stambenog objekta na kojem se gradi ova solarna mini-elektrana, te da isti ima građevinsku dozvolu.

“Jedan od uslova jeste da krajnji kupac ima godišnju potrošnju električne energije koja ne prelazi 3.000kWh. Objekti na kojima bi se instalirala oprema od strane “Elektroprivreda RS” mora biti sa kosom krovnom površinom, koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema sa orijentacijom ka jugu, jugoistoku ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10 stepeni.”, izjavili su iz ERS-a, dodajući da ovi objekti mogu imati trofazne priključke i da kupci solarnih panela moraju imati sve podmirene obaveze prema ERS-u za preuzetu električnu energiju.

S realizacijom ovog strateškog projekta već se krenulo, te je ERS već počeo sa ugradnjom solarnih panela na krovove domaćinstava trebinjskog naselja Vinogradi. Ugovore o nabavci studije korištenja solarne energije za potrebe domaćinstava potpisalo je 10 vlasnika individualnih stambenih objekata.

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)

Prozjumeri – Elektroprivreda

Projekat ne bi bilo moguće sprovesti da krajem februara ove godine Narodna Skupština Republike Srpske nije usvojila Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji omogućava koncept tzv. Prozjumera, odnosno koncept koji omogućava građanima da mogu biti i proizvođači i potrošači električne energije.

Građani i preduzeća koji žele da instaliraju solarne panele i proizvode električnu energiju za vlastitu potrošnju u energetskom sektoru su poznati pod zajedničkim nazivom – prozjumeri, odnosno kupci-proizvođači. Mogućnost da građani postanu prozjumeri jedan je od glavnih uslova za demokratizaciju energetike, što bi značilo aktivno uključenje građana u proizvodnju energije, smanjenje moći velikih energetskih firmi i smanjenje već zahuktale klimatske promjene.

Da bi se postao prozjumer, prvo je potrebno odrediti dimenzije solarne elektrane, jer količina energije koju prozjumer isporuči mreži ne smije biti veća od one koju preuzima. Najsigurnija metoda je da se ukupna godišnja potrošnja električne energije podijeli sa 1.200 čime se dobija snaga solarnih panela koju treba postaviti na krov.

Slijedeći korak je izgradnja solarne elektrane koja podrazumijeva pronalazak izvođača radova, postavljanje solarnih panela i prilagođavanje mjernog mjesta. Potrebno je i da budući prozjumer potpiše ugovor o punom snadbijevanju s neto mjerenjem sa snadbjevačem.

Posljednji korak uključuje priključenje i registraciju. Neophodno je da krajnji kupac Operatoru distributivnog sistema preda izjave izvođača radova da su uređaji, instalacija i mjerno mjesto ispravni i u skladu sa svim standardima i propisima. Nakon navedenih koraka, ODS registruje novog prozjumera u javnom registru kupaca-proizvođača i proces je završen.

Elektroprivreda RS-a:
Elektroprivreda RS: Prosumer/Prozjumer

Portal solarno.net prati najnovija dešavanja u svijetu solarne industrije! Budi u toku!

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.