solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Energetska zajednica: Samo Crna Gora ima sistem oporezivanja CO2

Ilustracija
Table of Contents

Sekretarijat Energetske zajednice objavio je izvještaj “Praćenje spremnosti članica za prekograničnu taksu Evropske unije (CBAM Readiness Tracker)”, koji se bavi napretkom zemalja Zapadnog Balkana u ispunjavanju uslova za izuzeće od njene naplate.

U izvještaju se procenjuju koraci koje su dosad preduzele članice Energetske zajednice na Zapadnom Balkanu – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija – kao i Gruzija, Moldavija i Ukrajina, u ispunjavanju šest uslova za izuzeće od CBAM-a.

Prikazan je i sveobuhvatan pregled značajnih dešavanja u energetskim sektorima ovih zemalja u vezi sa postizanjem klimatskih i energetskih ciljeva Energetske zajednice do 2030. godine i napretka u dekarbonizaciji.

Primjena CBAM-a (carbon border adjustement mechanism) počinje 2026. godine i predstavlja porez koji će se naplaćivati na električnu energiju, aluminijum, cement, đubrivo, hidrogen, željezo i čelik koji se uvoze u EU iz zemalja u kojima ne postoji CO2 porez.

Spajanje tržišta električne energije jedne zemlje sa unutrašnjim tržištem EU

Uredba EU 2023/956 o CBAM-u, kako je naveo Sekretarijat Energetske zajednice, omogućava da uvoz električne energije u EU iz određene zemlje bude izuzet od naplate uz ispunjavanje određenih uslova. Osnov je da tržište električne energije te zemlje bude spojeno sa unutrašnjim tržištem električne energije EU, i da se ispune određeni uslovi u vezi sa klimatskim i energetskim zakonodavstvom.

Ovi uslovi uključuju implementaciju sistema za trgovinu emisijama do 2030. godine barem u pogledu električne energije, saopštio je Sekretarijat.

Najnovija pravna tekovina EU o tržištu električne energije u potpunosti je ugrađena u zakone Energetske zajednice, a rok za transpoziciju je 31. decembar 2023. godine.

Očekuje se da će Srbija i Kosovo podnijeti nacrte zakona na razmatranje Sekretarijatu do početka septembra. Ostale zemlje su najavile da će kasniti u dostavljanju nacrta, što će rezultirati propuštanjem roka za transpoziciju.

Nijedna članica nije spojila svoje sa tržištem EU

Direktiva RED II je takođe ugrađena u zakone Energetske zajednice, a rok da je preuzmu članice je istekao 31. decembra 2022.

Albanija, BiH i Sjeverna Makedonija su djelimično transponovale RED II. Kosovo i Crna Gora su u procesu pripreme svog prvog posebnog zakona o obnovljivim izvorima energije, dok je Srbija to uradila i preduzima neophodne korake za usvajanje podzakonskih akata.

Kada je riječ o spajanju tržišta električne energije između zemalja Zapadnog Balkana i unutrašnjeg tržišta EU, nijedna članica to još nije uradila.

Novousvojeni paket za integraciju električne energije, odnosno uredbe o električnoj energiji, ACER-u (Agencija za saradnju energetskih regulatora) i CAC) i akt o regionalnoj integraciji tržišta, postavljaju pravni okvir za spajanje tržišta u jedinstveno EU dan-unaprijed i unutardnevno tržište.

Rok za transpoziciju ovih akata od strane članica  je 31. decembar 2023. godine i sve one trenutno rade na tome.

Zemlje zainteresovane za izuzeće moraju Evropskoj komisiji da dostave i mapu puta koja sadrži vremenski raspored za donošenje mjera za sprovođenje uslova.

Zemlje Zapadnog Balkana tek treba da razviju i dostave mapu puta, a Atinski forum je pozvao Sekretarijat da koordinira njegovu pripremu i regionalni pristup ispunjavanju ovih uslova, navodi se u dokumentu.

Sistem za trgovinu emisijama

Implementacija mape puta mora pokazati poštovanje zadatih rokova i značajan napredak ka usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti klimatske akcije.

Ovo uključuje, kako se dodaje, cijene ugljika na nivou koji je ekvivalentan onoj u EU, posebno kada je riječ o proizvodnji električne energije. Uvođenje sistema za trgovanje emisijama električne energije, po cijeni ekvivalentnoj Sistemu za trgovanje emisijama EU (EU ETS), trebalo bi da bude završeno do 1. januara 2030. godine.

Nekoliko zemalja, kako kaže Sekretarijat, radi na usklađivanju svog klimatskog zakonodavstva sa pravilima EU. Albanija, Crna Gora i Srbija usvojile su zakone o klimi, dok Sjeverna Makedonija sprovodi javnu raspravu o nacrtu.

Samo Crna Gora ima oporezivanje CO2, ali cijene su na nivou mnogo nižem od cijena na osnovu EU ETS- a.

Ukoliko ste zainteresovani za izračun karbonskog otiska, vaša adresa je firma EMT SOLAR, specijalizovana za izračun karbonskog otiska koji će u mnogim sektorima predstavljati važnu konkurentsku prednost.

Javiti se možete putem elektronske adrese info@solarno.net ili popunjavanjem pristupne ankete koja se nalazi na ovom linku.

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.