solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

EP BiH će plaćati 400 miliona KM poreza za CO2

Sadržaj

Održivi razvoj na principima ekonomskog rasta uz imperativ očuvanja okoline i klimatsku neutralnost, te uvažavanja socijalnog aspekta, suština je energetske i razvojne politike Europske Unije. Politika očuvanja klime pretpostavlja radikalno smanjenje emisija CO2 i drugih stakleničkih plinova. To s jedne strane znači povećanje korištenja obnovljivih izvora, a s druge prestanak korištenja fosilnih goriva, prije svega uglja. Ciljevi EU za period 2021.-2030. godine su smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40 % u odnosu na 1990. godinu. Da su ovi ciljevi predmet kontinuiranog preispitivanja, potvrđuje aktuelni EU Green Deal sa prijedlogom da se smanjenje stakleničkih plinova za 2030. godinu, sa 40 poveća na 55 % i da bude pravno obavezujući.

Dugoročno opredjeljenje EU je dekarbonizacija energetskog sektora, odnosno, prestanak korištenja uglja za proizvodnju električne energije i postepeno zatvaranje termoelektrana i rudnika. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Ugovor o uspostavi Energetske zajednice, te Sofijska Deklaracija o zelenoj agendi za zapadni Balkan koja je potpisana 10.11.2020. godine, najznačajniji su dokumenti sa aspekta međunarodnih obaveza BiH koje utiču na razvoj elektroenergetskog sektora.

Poštujući obaveze države BiH proistekle iz Ugovora o Energetskoj zajednici, Elektroprivreda BiH strategiju svog razvoja zasniva na ciljevima i politikama EU. Isključenje iz pogona i smanjenje korištenja starih i neefikasnih termoblokova, uz revitalizaciju preostalog parka termo postrojenja, u narednom periodu će rezultirati značajnim smanjenjem emisija CO2. Ono što je važno istaći jeste činjenica da trošak naknade za sadašnju proizvodnju termoelektrana u Elektroprivredi BiH pri aktuelnoj cijeni CO2, iznosi više od 400 miliona KM.

Kao potpisnica Sofijske deklaracije, koja je rezultat nastojanja EU da u realizaciju svojih politika i ciljeva uključi i druge zemlje koje nisu njene članice, BiH je prihvatila opredjeljenje ili put EU ka klimatski neutralnoj Europi do 2050. godine. To praktično znači postepeno smanjenje korištenja uglja i donošenje odluka o vremenskom okviru za potpuno zatvaranje termo kapaciteta i rudnika. Obaveza BiH je da donese Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) u kojem će, pored ostalog, utvrditi i ciljeve smanjenja emisija CO2.

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.