solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

EP BiH planira 2023. gradnju niskobudžetne solarne elektrane u Banovićima

Sadržaj

EP BiH raspisala tender, u 2023. će biti izabran najpovoljniji ponuđač za projektovanje i izgradnju još jedne velike solarne elektrane

Još jedna solarna elektrana Elektroprivrede Bosne i Hercegovine mogla bi početi sa izgradnjom iduće godine. Nakon što su usaglašeni detalji i potpisan ugovor između Općine Banovići i Elektroprivrede BiH, u fazi je izbor najpovoljnijeg ponuđača za projektovanje i izgradnju fotonaponske elektrane Banovići Selo, instalisane snage 8,36 MWac.

Elektroprivreda BiH planira u ovaj projekat uložiti 13.5 miliona konvertibilnih maraka, a Općina Banovići će učestvovati davanjem zemljišta investitoru na korištenje u narednih 25 godina.

Banovići su poznati po tradicionalnoj proizvodnji uglja, a proizvedena električna energija solarne elektrane, kako je najavljeno, inicijalno će se koristiti za rad tamošnjeg rudnika.

Solarna elektrana gradit će se na lokalitetu Selo II – MZ Banovići Selo, na površini od oko 10 hektara. Lokacija je u neposrednoj blizni pogona rudnika, površinskog kopa i transportnog sistema i daje pozitivnu poruku o spremnosti banovićkih vlasti na izazove prelaska sa prljavih tehnologija na održive „zelene“ energije.

Ključ u ruke od dozvola do održavanja

Izvođač je dužan u ime i za račun EP BiH ishodovati (i snositi odgovarajuće troškove) sve dozvole, odobrenja i saglasnosti potrebne za izvođenje radova koji su predmet Ugovora. EP BiH je dala izvođaču i obavezu izrade Glavnog, Izvedbenog i Projekta izvedenog stanja FNE Banovići Selo, što umnogome olakšava ponuđačima na tenderu da pronađu najpovoljniju opremu za instalaciju.

EP BiH

Ulazna snaga DC 16% jača od izlazne AC, mogu i stariji tipovi modula

Za razliku od ranijih projekata, prilikom postavljanja tehničkih zahtjeva za projektovanje i izvođenje FNE Banovići Selo, EPBiH je bila mnogo otvorenija. Za module je postavljena granica od minimalno 540 Wp po modulu. Iako je snaga invertera i nazivna snaga FN elektrane definisana sa 8,36 MWac, investitor zahtijeva minimalnu instalisanih 9.739 kWp modula, što daje DC predimanzionisanje od oko 16,5 %. EP BiH dozvoljava u ponudi i monofacijalne i bifacijalne module ali nije naveo obavezu PERC ili HJT tehnologije, što omogućava ponuđačima da se prijave i sa starijom tehnologijom modula.

Postmontažni EL test izostavljen, test PR prve dvije godine rada

Iako EPBiH spominje u svojim zahtjevima laboratorijske EL testove, ostaje nejasno zašto to nije zatražila i za period poslije montaže, kojim bi se potvrdila ispravnost instaliranih modula na mehanička oštećenja koja obično nastaju prilikom nepažljivog rukovanja modulima u toku transporta i/ili same montaže. Izvođač je u obavezi provesti preliminarni test PR faktora neposredno nakon izgradnje i puštanja FNE u pogon (prvi mjesec rada). Nakon toga slijedi test nnakon 12 mjeseci pogona, pa sljedeći nakon pune dvije godine rada.

Mogućnost tri varijante invertera, veoma niski zahtjevi za kvalitet

U cilju postizanja zahtijevane izlazne snage i zahtijevanih performansi FNE Banovići Selo dozvoljena
su sljedeća tehnička rješenja:

  1. Potpuno centralizovano rješenje sa jednim centralnim invertorom u jednom fotonaponskom polju.
  2. Centralizovano rješenje sa više string invertora po jednom fotonaponskom polju.
  3. Decentralizovano rješenje sa više string invertora po jednom fotonaponskom polju.

Za string invertere EPBiH je postavio limit od minimalno 150 kW izlazne snage pojedinačno, ali je odredio maksimalnu ambijentnu temperaturu za garantiranu izlaznu snagu na 25°C, što je izuzetno nizak zahtjev, ostavljajući ponuđačima mogućnost isporuke niskobudžetne opreme. Također, investitor nije postavio zahtjeve po pitanju modernih diagnostičkih dodataka invertera kao što je PID regenerator, ArcFault detektor i drugi.

Jednom godišnje pranje panela, najviše tri dana za popravak u slučaju kvara

EP BiH je u tehničkom dijelu dokumentacije postavio u osnovne uslove održavanja. Pored toga što investitor mora redovno održavati postrojenje, uklanjati vegetaciju, dužan je i jednom godišnje dopremiti vodu i oprati površinu modula. Interventno vrijeme je tri sata od prijave kvara, a ako su rezervni dijelovi dostupni, kvar se mora otloniti u roku 24 sata. Ako rezervni dijelovi nisu dostupni, Izvođač će nabaviti potrebne dijelove i otkloniti kvar u što je moguće kraćem roku, ali ne kasnije od 3 dana nakon identifikacije kvara. U slučaju teških kvarova (npr. kvar koji zahtjeva zamjenu postojećeg transformatora) koji su podložni proizvođačkim garancijama ili pokrićima osiguranja, Izvođač će postupiti u skladu sa uputstvima navedenih garancija/osiguranja.

solarne elektrane u bih

Puna sloboda za izbor konstrukcije čini početnu cijenu atraktivnom

Iako se početna cijena od 1.386 KM po kWp čini veoma niska, nedefinisanost noseće konstrukcije može biti odlučujući faktor za kreiranje niskobudžetne instalacije, mišljenja su stručnjaci iz EMT SOLAR-a, kompanije koja u svom asortimanu ima različite verzije metalnih konstrukcija za solarne module. Ostaje nejasno zašto u tehničkoj dokumentaciji nedostaju osnovni parametri noseće konstrukcije, što ovaj projekat svodi u grupu niskobudžetnih.

Uslovi za ponuđače povoljniji

Ovog puta EP BiH je postavila uslove za kvalifikaciju ponuđača mnogo niže nego u ranijim tenderima. Za razliku od tendera za FNE u Brezi, sada mnoge firme ispunjavaju uslove, pa se očekuje, kako veći broj ponuđača, tako i niža cijena ponude. Takođe, rok za predaju ponuda je dovoljno dug za pripremu, pa je za očekivati da će mnogi učestvovati u trci koja traje do 16.01.2023.

Tendersku dokumentaciju možete podići na Portalu javnih nabavki pod brojem 986-1-3-375/22.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.