solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

EPHZHB će uvesti zelene modele snabdijevanja električnom energijom s garancijama porijekla (2022.)

Raste udio energije iz solarnih elektrana u SAD-u
Sadržaj

Karbonski otisak ključan za procjenu vrijednosti za zelene modele

Javno preduzeće Elektroprivreda HZHB Mostar (EPHZHB) namjerava uvesti zelene modele snabdijevanja električnom energijom koji uključuju garancije porijekla za obnovljivu energiju.

Garancije porijekla za obnovljive izvore, za koje postoji sve veće interesovanje, biće dostupne od početka iduće godine, po cijeni od 0,05 feninga (0,026 eura) po kilovat satu.

EPHZHB će od 1. januara 2023. godine plasirati na tržište takozvane “zelene modele” koji će biti dostupni svim potrošačima električne energije osim domaćinstava, saopšteno je iz ovog javnog preduzeća.

Potrošači koji se odluče ugovoriti zelene modele sa EPHZHB-om moći će dobiti garancije da je isporučena električna energija u potpunosti proizvedena u elektranama koje koriste obnovljive izvore energije.

Za „zelene modele“ naplaćivat će se naknada od 0,05 feninga po kWh

Kupcima koji odluče ugovoriti zelene modele bit će naplaćena naknada od 0,05 feninga kWh električne energije koju potroše. Za ovu razliku u cijeni, oni će dobiti garancije da je isporučena električna energija u potpunosti pokrivena garancijama porijekla koje izdaje Operator za obnovljivu energiju i efikasnu kogeneraciju (OIEiUK).

Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji u Federaciji BiH propisano je da ovlašteno tijelo, u ovom slučaju Operator OIEiUK-a, mora izdati garancije porijekla električne energije kako bi se ona potvrdila kao obnovljiva.

Veliki broj kupaca traži garancije porijekla iz različitih razloga

Elektroprivreda HZHB kaže da je u proteklih nekoliko mjeseci zaprimila veliki broj zahtjeva za garancije porijekla. Potrošači traže garancije iz različitih razloga, saopštila je elektroprivreda, napominjući da kupac električne energije može potencijalno ostvariti višestruku korist ugovaranjem takvih modela.

Garancije porijekla treba da budu u skladu sa evropskim standardima

Stručnjak za obnovljive izvore energije u Sekretarijatu Energetske zajednice Naida Taso istakla je da “garancije porijekla koje izdaje OIEiUK Operator u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa evropskim standardom i obavezama iz RED II”.

Ugovorne strane Energetske zajednice prema Direktivi EU o obnovljivoj energiji (RED II) imaju obavezu da uspostave nacionalni elektronski registar i počnu izdavati garancije porijekla.

Početkom ove godine Sekretarijat je uveo projekat nacionalnih registara i regionalne šeme trgovanja garancijama porijekla u skladu sa pravilima EU. Sekretarijat je angažovao dobavljača registra energetskih sertifikata Grexel.

Taso je istakla da se sa Grexelom može potpisati ugovor za izdavanje validnih garancija porekla, a može se koristiti i registar koji je razvijen tokom regionalnog projekta koji sprovodi Energetska zajednica.

Taso: operatori obnovljivih izvora energije još nisu preuzeli svoj dio posla

U Sarajevu je nedavno održan stručni skup Privredne komore FBiH o garancijama porijekla na energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, na kojem je predstavnica Sekretarijata Energetske zajednice Naida Taso kazala da su prijedlozi ugovora za izdavanje validnih garancija porjekla još ljetos upućeni entitetskim operatorima obnovljivih izvora energije, ali da do danas odgovor iz regulatornih tijela nije došao.

Projekat uvođenja nacionalnih registara i regionalnog sistema za trgovinu garancijama završen je u julu a u septembru su pripremljeni i u oktobru poslani prijedlozi ugovora regulatornim tijelima, kazala je ovom prilikom Taso. „Nadam se da im samo treba vremena da prouče ugovore“, odgovorila je Taso na pitanje o tome zašto još nisu potpisani ugovori sa operaterima obnovljivih izvora energije u BiH, čime bi naša država bila korak bliže jedinstvenom evropskom registru garancija porijekla, a domaći proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora – tržištu Evropske unije.

Za zelene modele potreban funkcionalan nacionalni registar za garancije porijekla

Sekretarijat Energetske zajednice je početkom godine pokrenuo projekat uvođenja nacionalnih registara i regionalnog sistema za trgovinu garancijama u skladu sa pravilima Evropske unije. Poslije javnog tendera angažovana je specijalizovana firma Grexel koja je nedavno završila registre za zemlje Zapadnog Balkana, ali i Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu, takođe ugovorne strane Energetske zajednice.

Tokom projekta održano je nekoliko treninga za izdavačka tijela kako bi naučili da koriste i svojim potrebama prilagode nacionalne registre. Zemlje sada imaju rok od godinu dana da potpišu ugovor za korištenje i održavanje sa firmom Grexel. Njihov nacionalni registar tada počinje da radi.

Za zelene modele potreban funkcionalan nacionalni registar za garancije porijekla
Za zelene modele potreban funkcionalan nacionalni registar za garancije porijekla i odgovorajući izračuni karbonskog otiska

Dominantan poslovni model je poslovanje sa smanjenim karbonskim otiskom

Poslovni modeli sa smanjenim karbonskim otiskom u finalnim proizvodima, kao i društveno odgovorno poslovanje, održivost i borba protiv klimatskih promjena, teme su koje dominiraju u poslovnom svijetu. Zato međunarodne kompanije koje imaju podružnice u Bosni i Hercegovini zahtijevaju snabdijevanje električnom energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora na lokalnom nivou.

Proizvod sa oznakom „obnovljiv“ može se plasirati na tržište pod znatno boljim uslovima. Također, pojedine komercijalne banke nude povoljnije uslove kreditiranja kompanijama čije je poslovanje zasnovano na principima održivog razvoja.

Zbog nedostajućih propisa i nemogućnosti pribavljanja garancija porijekla, vlasnici solarnih elektrana u BiH godinama gube milione konvertibilnih maraka.

No, privredni subjekti sve više pribjegava izračunu karbonskog otiska, kako bi napravili procjene mogućih ušteda i time konkurencijskih prednosti na tržištu. Karbonski otisak je specifičan za svaku različitu situaciju i sa načinima njegovog izračuna će se morati upoznati svi subjekti u procesu dekarbonizacije.

Granične vrijednosti CO2 emisija će u perspektivi postati sastavni dio tendera u poslovanju, a moraće se uzeti u obzir i sve veće cijene za emisiju CO2, kao i obaveza kompanija da od 2023. dostavljaju dokazive podatke.

Početni korak u tom procesu bh. poduzetnicima nudi firma EMT SOLAR, specijalizovana za izračun karbonskog otiska.

Ukoliko ste zainteresovani za izračun karbonskog otiska, vaša adresa je EMT SOLAR. Javiti se možete putem elektronske adrese info@solarno.net ili popunjavanjem pristupne ankete koja se nalazi na ovom linku.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.