solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

EU odobrila 3 milijarde eura za solarne i vjetroelektrane u Rumuniji

Solarna elektrana by EMT SOLAR
Solarna elektrana by EMT SOLAR
Sadržaj

Evropska komisija je odobrila 3 milijarde eura (3,9 milijardi dolara) za solarne i vjetroelektrane u Rumuniji.

Pomoć će biti dodijeljena kroz procedure konkurentnog nadmetanja, u obliku dvosmjernih ugovora za razliku (CfD). Prihvatljivi će biti budući projekti koji uključuju izgradnju i rad novih fotonaponskih i vjetroelektrana na kopnu.

Prema uslovima CfD-a, udarna cijena će biti određena kroz procedure konkurentnog nadmetanja, dok će se referentna cijena izračunati kao mjesečni ponderirani prosjek tržišne cijene električne energije na tržištima za dan unaprijed.

Evropska komisija propisuje da kada je referentna cijena ispod udarne, korisnik ima pravo na isplate jednake razlici između dvije cijene, a kada je referentna cijena viša, korisnik će morati platiti razliku rumunskim vlastima.

„Šema stoga garantuje minimalni nivo povrata korisnicima, dok istovremeno osigurava da korisnici neće biti prekomjerno nadoknađeni za periode kada je referentna cijena viša“, objašnjava se u saopćenju Komisije.

Paket pomoći za solarne i vjetroelektrane je odobren u okviru Komisije za privremenu krizu i tranzicijski okvir državne pomoći, osmišljen da podrži mjere u sektorima koji su ključni za ubrzanje zelene tranzicije jedne nacije uz smanjenje ovisnosti o gorivu. U saopćenju Europske komisije kaže se da će shema potaknuti tranziciju na neto nultu ekonomiju.

„Upotreba ugovora za razliku daje podsticaje za brzo uvođenje obnovljivih izvora energije i sprječava prekomjernu kompenzaciju“, rekla je Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Evropske komisije zadužena za politiku konkurencije.

“Ova shema će također doprinijeti smanjenju ovisnosti Rumunije o uvezenim fosilnim gorivima, bez nepotrebnog narušavanja konkurencije na jedinstvenom tržištu,” dodala je Vestager.

Povećati solarne kapacitete na 8 GW

Rumunija je prošle godine održala svoju prvu CfD aukciju obnovljive energije. Rumunska vlada je povećala svoje ciljeve za obnovljive izvore energije do kraja 2023. Njen trenutni plan je da 36% nacionalne energije dolazi iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Planira postepeno izbacivanje uglja do 2032. godine.

Zemlja je dostigla 2,9 GW solarnog kapaciteta na kraju 2023. Tokom klimatskog samita COP28 u Dubaiju u decembru 2023., rumunski predsjednik Klaus Iohannis obećao je da će povećati proizvodni kapacitet solarne energije svoje zemlje na više od 8 GW do 2030. To bi značilo šestostruko povećanje solarne energije u Rumuniji.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.