solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Federalno ministarstvo energetike pojasnilo prednosti prosumera (2024)

Solarna elektrana "prosumer" by EMT SOLAR
Solarna elektrana "prosumer" by EMT SOLAR
Sadržaj

U toku je izrada pravilnika koji trebaju pratiti provedbu seta energetskih zakona koji su u jesen prošle godine stupili na snagu, a u kojima se uvodi kategorija prosumer. Radi se o Zakonu o električnoj energiji FBiH, Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, za koji je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pojasnilo kakve sve prednosti donosi. Rok za početak primjene ovih zakona je šest mjeseci od dana objave zakona u službenim novinama FBiH.

Novi sistem za poticanje proizvodnje električne energije

U saopćenju Federalnog ministarstva energetike je pojašnjeno da se Zakonom uvodi novi sistem za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kroz transparentniju dodjelu poticaja baziranu na tržišnim principima (aukcijama).

“Također, uvodi se mogućnost da građani koji su do sada tradicionalno bili samo potrošači, postanu i proizvođači električne energije (tzv. ‘prosumeri‘) kao i da se udružuju u ‘zajednice obnovljive energije’ i tako nastupaju zajednički na tržištu”, navode iz ministarstva.

Zbog rasta cijena električne energije i sve nižih troškova novih tehnologija, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije postaje sve privlačnija potrošačima električne energije.

“Potrošači sada imaju mogućnost da sami proizvedu dio električne energije za vlastite potrebe, izgradnjom solarnih elektrana i vjetroelektrana. Ovaj pristup omogućava potrošačima ne samo da doprinose smanjenju emisija ugljičnog dioksida i očuvanju okoliša, već i da aktivno učestvuju u procesu tranzicije ka obnovljivim izvorima energije. Time ne samo da doprinose globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena, već mogu i značajno smanjiti vlastite račune za električnu energiju, postajući manje ovisni o tradicionalnim izvorima energije i fluktuacijama tržišta. Novi sistem poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uvodi postupak Aukcije za mala postrojenja (FIT aukcija) i Aukcije za velika postrojenja (FIP aukcija)”, saopćili su.

U saopćenju je pojašnjeno i kakve obaveze ministarstvu propisuje ovaj zakon.

“Oba postupka povećavaju troškovnu efikasnost, udovoljavaju i principima transparentnosti i demokratičnosti te osiguravaju pravičnu i racionalnu raspodjela javnih sredstava koja se prikupljaju od krajnjih kupaca električne energije. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) i Fondu za zaštitu okoliša FBiH, novi Zakon propisuje obaveze informisanja javnosti o podsticajnim mjerama za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK), razvijanje edukativnih programa, te organizovanje različitih javnih i stručnih rasprava”, navode iz ministarstva.

Pojednostavljenje procedura za prosumere

S druge strane, Zakon definiše sheme snabdijevanja za Prosumere u vidu neto mjerenja i neto obračuna, proceduru za dobijanja statusa prosumera te obavezu harmonizacije propisa jedinicama lokalne samouprave i kantonalne uprave u kontekstu pojednostavljenja procedura za ishodovanje dozvola prosumera.

“Također, u kontekstu prosumera, Zakon jasno određuje način mjerenja i dostavljanja podataka, osnove za zajedničko djelovanje prosumera, te sufinansiranje izgradnje postrojenja prosumera. Istovremeno, Zakon propisuje obavezu podržavanja lokalnih inicijativa za razvoj zajednice obnovljive energije. Zakonom su propisana prava zajednica obnovljive energije poput mogućnosti proizvodnje, potrošnje, skladištenja, razmjene i prodaje električne energije iz obnovljivih izvora, mogućnost otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni za mala postrojenja te obavezu određivanja tehnoloških kvota za mala postrojenja”, pojašnjeno je.

Ističu i kako novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne iiH slijedi najbolje međunarodne prakse i relevantne pravne akte EU, poštujući međunarodno preuzete obaveze BiH i odluke donesene u okviru Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.

“Osim toga, prilikom pisanja Zakona u obzir su uzeti i drugi zakoni u BiH, te je sama transpozicija direktive prilagođena na način da ne dolazi do pravne nesigurnosti i kolizije različitih zakona. Usvajanjem zakona osiguran je visok stepen harmonizacije s pravnim okvirom Evropske unije, a istovremeno su zadržana rješenja iz prethodne legislative koja su se pokazala efikasna u praksi i koja nisu u suprotnosti sa pravnom stečevinom EU. Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata”, zaključili su iz federalnog ministarstva.

Ako tražite pouzdanog partnera za gradnju Vaše solarne elektrane EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije i savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema. Javiti se možete putem broja telefona 033 444 310 ili email adrese info@solarno.net.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.