solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK: Domovi zdravlja u sistemu javnog snabdijevanja (2024)

FERK
FERK
Sadržaj

Objekti primarne zdravstvene zaštite uvršeto su u sistem javnog snabdijevanja. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na jučer održanoj redovnoj sjednici donijela je Odluku o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja. Ocijenjeno je kako je opravdano, osim zakonom utvrđenih subjekata, kao krajnje kupce od posebnog društvenog značaja predvidjeti i subjekte koji obavljaju poslove primarne zdravstvene zaštite.

Naime, Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da krajnji kupci od posebnog društvenog značaja označavaju subjekte čiji su objekti priključeni na distribucijski sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i koji obavljaju djelatnosti i poslove odgojno-obrazovnih, dobrotvornih, socijalnih, vjerskih ustanova, organizacija i udruženja, poslove zapošljavanja i smještaja posebnih kategorija osoba i druge poslove od posebnog društvenog značaja, koje odlukom odredi FERK. Kupci iz ove kategorije potrošnje imaju pravo na snabdijevanje električnom energijom u okviru usluge javnog snabdijevanja.

Nacrt pravilnika o izvještavanju

Na sjednici je utvrđen Nacrt pravilnika o izvještavanju koji je upućen u postupak opće rasprave. Usmena opća rasprava o Nacrtu pravilnika biće održana 29. januara u 11 sati u prostorijama FERK-a u Mostaru. Nacrt i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici www.ferk.ba. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu dostaviti pisane komentare na adresu FERK-a ili na e-mail adresu kontakt@ferk.ba do 2.2.2024. godine do 12 sati.

Nacrtom pravilnika o izvještavanju propisuju se vrste izvještaja, dokumentacija i obrasci, kao i rokovi i način na koji imatelji dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju redovno izvještavaju Regulatornu komisiju za električnu energiju.

Utvrđivanje nacrta pravilnika dio je priprema za početak primjene seta zakona o električnoj energiji koji su usvojeni polovinom prošle godine. Rok za primjenu pomenutih zakona je šest mjeseci od usvajanja, odnosno početak maja 2024. godine. Regulatorna komisija je do sada pripremila ili usvojila nekoliko pravilnika koji regulišu ovu oblast.

Oduzete dozvole za rad

S obzirom na to da zakonskom odredbom elektroenergetski subjekt nije obavezan posjedovati dozvolu za obavljanje elektroenergetske djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama instalirane snage do 1 MW, Komisija je postupajući po zahtjevima „GRANITEX” d.o.o. Čapljina i HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg donijela rješenja o oduzimanju dozvola za rad za proizvodnju električne energije. Elektroenergetski subjekti i dalje zadržavaju status kvalifikovanih proizvođača u svojim proizvodnim objektima.

Donesenim rješenjima, na sjednici je utvrđen status kvalifikovanog proizvođača i za sljedeće podnositelje zahtjeva: Solarna elektrana „ALIĆ” vlasnika Izudina Alića iz Tešnja, Solarna elektrana „JOZIĆ” 22,50 kW iz Prozora-Rame, „FORTIN” d.o.o. Tešanj, „NASTRO” d.o.o. Tešanj, „MOGIPS” d.o.o. Mostar i SRC „GABELJIĆ” d.o.o. Sarajevo za tri proizvodna objekta.

Odlukom je u postupak opće rasprave upućen Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije podnositelja zahtjeva DRIN – ENERGIJA d.o.o. iz Gruda. Nacrt i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a, a zainteresirane osobe svoje pisane komentare na nacrt dozvole mogu dostaviti do 30. januara ove godine do 12 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na elektronsku adresu FERK-a.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.