solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK izdao više dozvola za rad solarnih elektrana

Busovača_solarna elektrana by EMT SOLAR
Table of Contents

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je na posljednjoj redovnoj sjednici donijela rješenja kojima se izdaju dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnim fotonaponskim elektranama za: Geo Wat Mario Krmek Stolac, Maxima IST d.o.o. Mostar, „GSL AUTO CENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, „IVANOVIĆ“ d.o.o. LIVNO, „EKO-SERVIS“ d.o.o. Tešanj i Samostalna obrtnička radnja „BOKAN-SOL“ iz Posušja.

Osim toga, donesena su rješenja kojima se izdaju dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositeljima zahtjeva SE ČULJAK iz Mostara i T.P. „OMERBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj.

Doneseno je i rješenje kojim se privrednom društvu Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad izdaje obnovljena Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II. reda.

FERK je na sjednici usvojio nacrte dozvola za rad za proizvodnju električne energije za podnositelje zahtjeva MARKOTA d.o.o. Posušje i Obrt „RnP Energy“ vlasnika Dalibora Gudelja iz Busovače, te nacrte dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE za podnositelje zahtjeva „FOTON“ vlasnika Huskića Suada iz Tešnja i „AGRO-BRIŠNIK“ d.o.o. TOMISLAVGRAD.  

Nacrti dozvola i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici www.ferk.ba, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 29.8.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu:

Kneza Domagoja 12 A,

Mostar,

kao i na email adresu kontakt@ferk.ba.

FERK je također donio rješenje po žalbi kupca na akt koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.