solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK izdao nove dozvole za solarna postrojenja (2023)

FERK
Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je održala redovnu sjednicu na kojoj je donesen Nacrt poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrt pravilnika o rješavanju žalbi i sporova i Nacrt pravilnika o javnim raspravama.

O nacrtima pravilnika, FERK će održati opću raspravu 15. novembra ove godine u prostorijama FERK-a u Mostaru, sa početkom u 11, 12 i 13 sati. Obavještenje za javnost za prikupljanje komentara i održavanje općih rasprava tokom koje će FERK primati komentare javnosti, biće objavljeno na internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.  

Zainteresirana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na Nacrt poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrta pravilnika o rješavanju žalbi i sporova i Nacrt pravilnika o javnim raspravama u periodu od dana objavljivanja obavještenja do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Nacrti pravilnika s obrazloženjem moći će se preuzeti u sjedištu FERK-a, u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, do 17. novembra do 12 sati, kada ističe rok za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. 

Na sjednici je donesena Odluka o odobrenju Plana razvoja i izgradnje distributivne mreže za 2023. godinu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.

Dozvole za solarne elektrane

FERK je usvojio rješenja kojima se izdaju Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije podnosioca zahtjeva SOLAR GOLD ENERGY d.o.o. iz Mostara i „ELEKTRO TEST – SOLAR” d.o.o. Sarajevo i rješenje kojim se izdaje Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom podnosioca zahtjeva ENNA Opskrba BH  d.o.o. iz Sarajeva.

FERK je donio Zaključke po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnosioca zahtjeva Fotonaponska elektrana „B R A J O”, vl. Drago Dragićević, Čitluk, PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE „LALA” vl. Mehinagić Ragib Poljice, Maglaj i  „EUROSAN“ d.o.o. Mostar.

Doneseno je i deset Rješenja po zahtjevima za stjecanje statusa kvalifikovanog proizvođača podnosioca zahtjeva: Društvo za trgovinu, građevinarstvo i usluge „P & M COMPANY” d.o.o. Mostar za solarnu fotonaponsku elektranu „P&M COMPANY 1“ , DS0 „SOLE MIO”, vl. Piljić Dragan, Tuzla za solarnu fotonaponsku elektranu „PILJIĆ”, MIR, vl. Radoslava Udovičića iz Mostara za solarnu fotonaponsku elektranu „MIR”, „EUROSAN” d.o.o. Mostar  za tri solarne fotonaponske elektrane „EUROSAN 1/23”,  „EUROSAN 2/23” i  „EUROSAN 3/23”,  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE „LALA” vl. Mehinagić Ragib Poljice, Maglaj za  tri solarne fotonaponske elektrane „POLJICE, „POLJICE 2” i  „POLJICE 3“ i MIROMETAL d.o.o. Posušje za solarnu fotonaponsku elektranu „Bagaruša”.

Na ovoj redovnoj sjednici FERK je usvojio nacrte dozvola za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE SOLARNA ELEKTRANA „JELIĆ” iz Usore i JKP „KOSTAJNICA” d.o.o. Kreševo. 

Nacrti dozvola i obavještenje za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a, a zainteresirana lica mogu dostaviti svoje pisane komentare na nacrte do 13. novembra do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na email adresu: kontakt@ferk.ba.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.