solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK mijenja pravilnik za izdavanje dozvola, javna rasprava 21.09.2021. putem video linka

Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, na osnovu odluke donesene na XVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 10.09.2021. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika za izdavanje dozvola

FERK je 10.09.2021. godine na XVIII redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o izmjenama i dopuni

Pravilnika za izdavanje dozvola sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

FERK će održati opštu raspravu o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika za izdavanje dozvola 21.09.2021. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, sa početkom u 11:00 sati. Sva zainteresovana pravna i fizička lica imaju mogućnost učestvovati na opštoj raspravi isključivo putem video linka, te će se istima pružiti mogućnost davanja komentara na nacrt. Prijave za učestvovanje na opštoj raspravi potrebno je dostaviti FERK-u na adresu FERK-a, Kneza Domagoja 12 A, u Mostaru ili na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba najkasnije do 20.09.2021. godine do 12:00 sati. Nacrt i Obrazloženje uz isti možete preuzeti na linku:

https://www.ferk.ba/_ba/images/stories/2021/nacrt_izmjena_pravilnika.zip

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na nacrt u periodu od dana objavljivanja obavještenja do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari bit će pažljivo razmotreni. Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba do 23.09.2021. godine do 10:00 sati.

FERK će na svojoj internet stranici objaviti primljene komentare i izvještaj voditelja postupka sa održane opšte rasprave.

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.