solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK odredio: 0,93 % električne energije mora biti iz obnovljivh izvora  

FERK
FERK
Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK donijela je Pravilnik o regulatornom nadgledanju kojim se propisuju vrste, način i postupak sprovođenja nadgledanja obavljanja energetskih djelatnosti na osnovu FERK-ovih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, kao i ostala pitanja vezana za nadgledanje.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju postotka obaveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 2024. godinu koji iznosi 0,93%. Navedeni postotak služi snabdjevačima krajnjih kupaca i kvalifikovanim kupcima koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe, da mogu planirati sredstva za nabavku propisanih količina električne energije iz obnovljivih izvora energije i utvrđuje se na osnovu planskih veličina.

Dozvole za solarne elektrane

Podnosiocima zahtjeva MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude, „HERCEG“ Maglaj, d.o.o. i „Energi-Europa“ d.o.o. Prozor-Rama izdate su dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, dok je podnosiocu zahtjeva Srodna djelatnost „MAGLIĆ“ vlasnika Maglić Nazima iz Zenice izdata dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, te je obnovljena Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom podnosiocu zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva Samostalna obrtnička radnja „SOL-VES“ vl. Veselko Penava FERK je donio zaključak kojim se predmetni zahtjev obustavlja zbog odustanka podnosioca. 

Po zahtjevima za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača FERK je donio rješenja za: „ART“ d.o.o. iz Tešnja, „BOSŠUMČAJ“ d.o.o. Sarajevo, Proizvodnja električne energije „ELEKTRO ID“ vlasnika Dubravca Izeta iz Tešnja, „VITA SOL“ iz Širokog Brijega, „DEMCOM“ d.o.o. Kakanj, „BOJANIĆ“ d.o.o. Jajce za dvije solarne fotonaponske elektrane, SE „ANTOLOVIĆ“ vlasnika Antolović Jakova iz Žepča, SUNČANI VRT d.o.o. iz Gruda, EL ZOVKO iz Mostara za dvije solarne fotonaponske elektrane i „SUMAKS“ d.o.o. iz Tešnja.

U postupak opće rasprave upućen je Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom podnosioca zahtjeva VIBAR d.o.o. Široki Brijeg.

Nacrt se može preuzeti na internet stranici FERK-a, www.ferk.ba, a zainteresovane osobe svoje pisane komentare na Nacrt dozvole mogu dostaviti do 22.12.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. 

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.