solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK održao 11. redovnu sjednicu u 2023. godini

dalekovod
Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je na redovnoj sjednici donijela šest rješenja po prijedlogu dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva ENERGIEPRO d.o.o. Livno, TAKTIK d.o.o. iz Gruda, „EMY“ d.o.o. Zenica, F.S.E. „RUDO 2“ vlasnice Ivanke Jarkić iz Čitluka, MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude i MAXIMA IST d.o.o. Mostar.

Također, doneseno je i šest rješenja po prijedlogu dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, i to četiri rješenja za podnositelja zahtjeva „EZ“ d.o.o. Busovača, zatim za A&A SEnergy d.o.o. iz Goražda i Proizvodnja električne energije „VESA“ vlasnika Vahida Sejmenovića iz Tešnja.

U postupak javne rasprave upućeno je pet nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: „NEVISTIĆ-COMMERCE“ d.o.o. TOMISLAVGRAD, KALEM-PILE d.o.o. Visoko, BLAGO d.o.o. Posušje, „PI-PI” d.o.o. Visoko i HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg. Uz to, usvojena su i tri nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, dva za DVK vlasnika Dragana Knezovića iz Mostara i za „Solar“ vlasnice Aide Šišić-Hakulija iz Kaknja. U postupku obnove dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda u javnu raspravu upućen je nacrt dozvole za „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo.

Nacrti dozvola i obavijesti za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici www.ferk.ba, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 26.5.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na email adresu kontakt@ferk.ba.

Na kraju, FERK je donio pet rješenja po žalbama kupaca na akte koje su donijeli JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.