Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovnoj sjednici izdala je dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije. Riječ je o pet solarnih fotonaponskih elektrana na području Tešnja i jednoj solarnoj elektrani na području općine Usora i to: Proizvodnja električne energije „Energy Deljkić“, Inox-Design d.o.o., HidroRing d.o.o., Comex d.o.o. i Agencija-ES d.o.o. i Ljevaković Energy. Razdoblje valjanosti izdatih dozvola je 12 godina za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju.

Za Sarkop d.o.o. Srebrenik, Elcor d.o.o. Grude, Brotis d.o.o. Čitluk, SP Ćošković d.o.o. Domaljevac i „Solarna elektrana Rešidbegović“, usvojeni su nacrti dozvola za proizvodnju električne energije i upućeni u postupak opće rasprave, dok je za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE u opću raspravu upućeno 10 nacrta dozvola. Riječ je o podnositeljima zahtjeva: Madi d.o.o. Tešanj sa tri solarne fotonaponske elektrane, Corona Pack d.o.o. Tešanj, JP „Toplana“ d.d. Tešanj, Proizvodnja električne energije „A.M.“, Solarna elektrana „BETA“ iz Gruda, te Samostalna obrtnička radnja „TUK“ iz Posušja sa dvije solarne fotonaponske elektrane.

Svi navedeni nacrti dozvola moći će se pregledati i na web stranici www.ferk.ba  a zainteresirane osobe moći će dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 4. juna 2021. godine do 10 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba.

Također, FERK je donio dva rješenja po žalbi kupaca na akte koji su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća. Na kraju, rješavajući po podnesenim zahtjevima za poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora podnositelja Energi-Europa d.o.o. Prozor–Rama, a koja je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, FERK je donio 20 rješenja prema kojima se zahtjevi odbijaju kao neutemeljeni.

marketing

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime