solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK usvojio Nacrt odluke o izmjeni opštih uslova za isporuku električne energije (2022.)

FERK
FERK
Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojila je na svojoj 22. redovnoj sjednici Nacrt odluke o izmjeni Opštih uslova za isporuku električne energije i Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o nadgledanju.

Po oba nacrta FERK će održati opštu raspravu u prostorijama FERK-a u Mostaru, u srijedu, 7. decembra s početkom u 11 i 12 sati. Nacrti dozvola mogu se preuzeti na internet stranici FERK-a www.ferk.ba, a zainteresovane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare do 9. decembra u 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na e-mail kontakt@ferk.ba.

Na ovoj sjednici donesene su i Odluka o odobrenju Plana razvoja i izgradnje distributivne mreže za 2022. godinu Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Odluka o usvajanju izmjena Mrežnih pravila distribucije operatora distributivnog sistema Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar i Odluka o usvajanju Godišnjeg plana nadgledanja za 2023. godinu.

Donesena su i tri rješenja po prijedlogu dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosilaca zahtjeva: VIBAR d.o.o. Široki Brijeg, „INTERCAMP” d.o.o. Sarajevo i „EKO-SERVIS” d.o.o.Tešanj , te dva rješenja po prijedlogu dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva: Proizvodnja električne energije „AS“ vlasnika Envera Omerovića iz Maglaja za solarnu fotonaponsku elektranu „AS” i E-2 vlasnika Šahbaza Velispahića iz Kaknja za solarnu fotonaponsku elektranu „E-2”.

FERK je donio i četiri zaključka po zahtjevu za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača podnosioca zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za objekte: HE „Bogatići“ mHE „Sniježnica“, mHE „Krušnica“ i mHE „Bihać“, te tri zaključka zaključka po zahtjevu za stjecanje statuca kvalificiranog proizvođača podnositelja zahtjeva JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar za objekte: HE „Rama“, HE „Peć Mlini“ i HE „Mostarsko blato“.

Usvojena su i četiri nacrta nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosilaca zahtjeva: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar, „COMPREX“ d.o.o i „CONRA“ d.o.o. iz Tešnja. Sarajevo, te osam nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnosilaca zahtjeva: „THE POWER OF NATURE“ vlasnika Mirheta Srkalovića iz Tešanja za solarnu fotonaponsku elektranu „POWER.23, „Proizvodnja električne energije „BEKRIĆ“ vlasnika Izeta Bekrića iz Tešnja za solarnu fotonaponsku elektranu „BERKIĆ-1”, „ESOLAR“ vlasnice Esmire Jašić iz Tešnja za solarnu fotonaponsku elektranu „PODVODNICA-1“, „VISOČICA“ d.o.o. Sarajevo za solarnu fotonaponsku elektranu „VISOČICA”, „SOLARNI PANELI HA ENEGY“, vlasnika Fikreta Ibrakovića iz Tešnja za solarnu fotonaponsku elektaranu „HA ENERGY”, Solarna energija „PILIĆ-1“, vlasnice Zore Pilić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja za solarnu fotonaponsku elektaranu “PILIĆ 1”, „KARTON KOMERC“ društvo za preradu kartona, trgovinu i usluge Tešanj za solarnu fotonaponsku elektaranu “KARTON SOLAR.23-1” i Solarna elektrana „FUBLAN“ vlasnika Fuada Frljka za solarnu fotonaponsku elektranu “FUBLAN”.

Nacrti dozvola mogu se preuzeti na internet stranici FERK-a, www.ferk.ba, a zainteresovane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 9.12.2022. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na adresu kontakt@ferk.ba.

Na kraju, FERK je donio i dva rješenja po žalbama kupaca, saopšteno je iz Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.