solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK usvojio novi Pravilnik o stjecanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije (2023)

FERK
Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na posljednjoj redovnoj sjednici donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije.

Pravilnikom se uređuju način stjecanja statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije, uvjeti koje treba ispunjavati proizvodno postrojenje, podjela postrojenja u ovisnosti o primarnom izvoru energije ili tehnologije i instalirane snage, kao i razdoblje trajanja statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije, način obnove, izmjene i prijenosa statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije, te način i razlozi oduzimanja statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije.

Ko može biti kvalifikovani proizvođač?

Kvalifikovani proizvođač električne energije može biti proizvođač koji u jednom ili više proizvodnih postrojenja koristi obnovljive izvore energije i koji je taj status stekao u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Postrojenje u kojem se proizvodi električna energija može biti hidroelektrana, vjetroelektrana, solarna elektrana, geotermalna elektrana, elektrana na biomasu, elektrana na biogas, elektrana koja koristi energiju mora, elektrana koja koristi komunalni otpad i postrojenje efikasne kogeneracije.

Uvjeti za stjecanje statusa kvalifikovanog proizvođača

Podnosilac zahtjeva može steći status kvalifikovanog proizvođača električne energije, ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) da koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju ili da proizvodnju električne energije obavlja u proizvodnom postrojenju koje zadovoljava kriterije uštede goriva u skladu sa Pravilnikom o efikasnoj kogeneraciji,

b) da posjeduje, ukoliko je propisana obveza, okolišnu dozvolu.

Status kvalifikovanog proizvođača se utvrđuje za rok od 15 godina, pri čemu se datum početka i isteka razdoblja trajanja statusa kvalifikovanog proizvođača navodi u odluci o stjecanju statusa kvalifikovanog proizvođača.

Konačnu odluku o podnesenom zahtjevu za stjecanje statusa kvalifikovanog proizvođača, FERK donosi na redovnoj sjednici nakon provedenog postupka u roku ne dužem od 60 dana od dana potpunosti zahtjeva.

Odobreno nekoliko dozvola za rad solarnih elektrana

Na redovnoj sjednici su donesena dva rješenja kojima se podnositelju zahtjeva AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar izdaju dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, i to u dvije solarne fotonaponske elektrane.

Za podnositelje zahtjeva za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE S.D. „VRLJIĆ” vlasnika Ilije Vrljića iz Jablanice i S.D. „PRSKALO” vlasnika Dragana Prskala iz Jablanice FERK je donio zaključke kojima se predmetni zahtjevi odbacuju jer nema uvjeta za pokretanje postupka. Naime, iz zahtjeva je vidljivo da su isti podneseni za elektrane instalirane snage 23 kW, kao i da ukupna instalirana snaga u svim objektima pojedinog podnosioca za koje je podnesen zahtjev FERK-u iznosi 23 kW, tj. nije veća od 1 MW, te podnositeljima nije potrebna dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije.

Po zahtjevima za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača FERK je donio 18 rješenja, i to za: S.D. „VRLJIĆ” vlasnika Ilije Vrljića iz Jablanice u dva proizvodna objekta, S.D. „PRSKALO” vlasnika Dragana Prskala iz Jablanice, MIS BENZ d.o.o. Posušje u dva proizvodna objekta, VODOVOD d.o.o. Posušje u dva proizvodna objekta, SE „POWER-SOLAR” vlasnika Mile Galića iz Čitluka, Samostalna obrtnička radnja „DA-KA“  iz Posušja u dva proizvodna objekta, Solarna elektrana „Borna“ 22,5 kW iz Prozora-Rame, „Štironja Solar“  iz Stoca, Fotonaponska elektrana „BRAJO“ vlasnika Drage Dragićevića iz Čitluka, te WELPLAST d.o.o. Posušje u pet proizvodnih objekata.

U postupak opće rasprave upućeni su Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva SOLAR GOLD ENERGY d.o.o. iz Mostara i Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom podnositelja zahtjeva ENNA Opskrba BH  d.o.o. iz Sarajeva.

Nacrti dozvola i obavijesti za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba,  a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 27.10 godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba. 

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.