solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK usvojio više odluka u oblasti energetike (2023.)

dalekovod
Table of Contents

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) je na jučer održanoj, redovnoj sjednici donio pet rješenja po prijedlogu dozvoleza rad za proizvodnju električne energije za podnosilaca zahtjeva: GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj, PT-GRUPA d.o.o. Široki Brijeg, Proizvodnja električne energije ELOS vlasnika Osme Saračevića iz Tešnja, PROTON PLUS d.o.o. iz Mostara i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, te šest rješenja po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnosilaca zahtjeva: NORA-NEA vlasnika Gorana Ćatića i Vanje Ćatić Kuko iz Mostara, GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj, DP SOLAR vlasnice Danice Palameta iz Mostara, PROM-AR d.o.o. Travnik, AIA Solar vlasnika AmaraOmahića iz Tešnja i MariSol vlasnika Vlade Marjanovića iz Novog Travnika.

FERK uputio četiri nacrta dozvola u javnu raspravu

U postupak javne rasprave upućena su četiri nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosilaca zahtjeva: ZELENA KUĆA–GREEN HOUSE d.o.o. Sarajevo, Proizvodnja obnovljive energije PAŠALIĆ vlasnika Amira Pašalića iz Zenice, HM SOLAR vlasnice Hasnije Čizmić iz Kaknja i SUBAŠIĆ d.o.o. Tešanj, te dva nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva FNE HODBINA iz Mostara i PAŠALIĆ vlasnika Amira Pašalića iz Zenice, saopštio je FERK.

Također, usvojen je nacrt dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvola II reda podnosioca zahtjeva ECO-KW d.o.o. Kiseljak.

Nacrti dozvola i obavijesti za javnost mogu se preuzeti na internet stranici www.ferk.ba, a zainteresovane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 6.3.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba.

FERK je donio je i jedno rješenje po žalbi kupca i usvojio Završni obračun za 2022. godinu.

Više o odlukama Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine možete pronaći putem ovoga linka.

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.