solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK usvojio više pravilnika za rješavanje žalbi i sporova (2023)

FERK
FERK
Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na redovnoj sjednici je donijela Poslovnik o radu, kojim se uređuju osnovne procedure i postupci FERK-a, te Pravilnik o rješavanju žalbi i sporova, kojim se uređuju način komuniciranja FERK-a i stranaka, postupak koji FERK provodi po žalbama, te postupak rješavanja sporova pred FERK-om.

Također, donesen je i Pravilnik o javnim raspravama koji propisuje javan i transparentan postupak organizovanja i provođenja javnih rasprava u postupcima koje FERK provodi, te Pravilnik o regulatornim naknadama kojim FERK propisuje način obračuna regulatornih naknada imateljima FERK-ovih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, iznos naknade za imatelja dozvole za rad Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju i iznose jednokratnih naknada kojima se pokreću postupci pred FERK-om.

Usvajanje ovih pravilnika je nastavak intenzivnih aktivnosti nakon stupanja na snagu novih zakona iz energetskog sektora prema kojima je FERK dužan da uskladi svoj rad i akte s odredbama tih zakona, saopćeno je iz te regulatorne komisije.

U tom smislu, FERK je donio i Nacrt pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija. Opća rasprava o tom pravilniku biće provedena 12. decembra ove godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, s početkom u 10 sati. Usvojen je i Nacrt Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva s terminom opće rasprave 12. decembra ove godine u 11 sati.

Zainteresovane pravne i fizičke osobe mogu podnositi pisane komentare na spomenute nacrte na adresu FERK-a Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na e-mail kontakt@ferk.ba do 15. decembra 2023. godine do 12 sati.

Rješenja i dozvole za solarne elektrane

Na redovnoj sjednici doneseno je rješenje kojim se podnositelju zahtjeva „ECCO ENERGY“, vlasnika Vlatka Malića izdaje dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE.

Po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „GRAND 99“ d.o.o. Travnik FERK je donio Zaključak kojim se predmetni zahtjev odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka.

Po zahtjevima za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača FERK je donio rješenja za TTTŠ „GORICIANA“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug, Solarna elektrana „Džamel“ vlasnika Roše Dževada iz Tešnja, SD „MB-Solar“ vlasnika Bajrića Midheta iz Zavidovića i „Grand 99“ d.o.o. Travnik.

U postupak opće rasprave upućeni su nacrti dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije podnositelja zahtjeva Mabog Gumanović d.o.o. Grude, „Herceg“ Maglaj, d.o.o. i „Energi-Evropa“ d.o.o. Prozor-Rama, Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva Srodna djelatnost „Maglić“ vlasnika Maglića Nazima iz Zenice, te Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom podnositelja zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Nacrti i obavijesti za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba, a zainteresovane osobe svoje pisane komentare na nacrte dozvola mogu dostaviti do 11. decembra 2023. godine do 9 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na e-mail kontakt@ferk.ba.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.