ODLUKA

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GARANTOVANE OTKUPNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE

I.

Daje se suglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koje se nalaze u prilogu, a čiji je izračun, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/14), uradila Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

EMT SOLAR

II.

Prilog iz točke I. ove odluke sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.09.2020. godine.


V. broj 1117/2020
28. augusta 2020. godine Sarajevo

GARANTOVANE OTKUPNE CIJENE EL. ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
GARANTOVANE OTKUPNE CIJENE EL. ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA slika2

marketing

2 KOMENTARI

  1. Pa kako tako spade cijena elektricne energije?Ne mogu da skontam da je jeftinija nego prljava energija dobivena u termoelektranama.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime