solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Hrvatska je u decembru čak 4 dana trošila samo energiju iz obnovljivih izvora

Solarna elektrana by EMT SOLAR
Solarna elektrana by EMT SOLAR
Sadržaj

U decembru prošle godine Hrvatska je čak četiri dana u potpunosti trošila električnu energiju iz obnovljivih izvora, a OIE (bez hidroelektrana) su ostvarili udio u ukupno raspoloživoj energiji od 19,5%. Pokazao je to redovni mjesečni izvještaj Udruženja obnovljivi izvori energije Hrvatske. Izgradnja solarnih elektrana tokom 2023. godine najviše je obilježila razvoj novih proizvodnih kapaciteta.

U pogon elektroenergetskog sistema ušlo je novih 238,7 MW solarnih elektrana što je najviše od svih tehnologija u elektroenergetskom sistemu pa je 1. januara 2024. godine u pogonu bilo 462,5 MW instalirane snage solarnih elektrana.

 “Tokom 2023. godine, prosječno je u pogon ulazilo 19,9 MW mjesečno, što je izvrsno, posebno u odnosu na ranije godine. Ako se nastavi ovakav trend, a stvoreni su svi okvirni uvjeti za to,  na dan 1. januar 2025. godine bismo imali u sistemu 963 MW, što bi predstavljalo rast od 501 MW (ili prosječno mjesečno 42 MW)”, zaključuje se u izvještaju. To znači da bi ukupna proizvodnja svih solarnih elektrana, sa ovom snagom iznosila u 2024. godini 1.147 GWh.

Dominantnu ulogu u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora u decembru 2023. godine imale su hidroelektrane, a zbog više temperature zraka za 2,2 °C u odnosu na dosadašnju prosječnu, potrošnja električne energije za grijanje bila je manja 52 GWh u odnosu na potrošnju prethodnih godina u mjesecu decembru. Isto tako u decembru je vidljiva velika promjenjivost dnevne potrošnje za radne dane i u dane blagdana.

Bogatstvo energije vode

Hidroelektrane su imale dominantnu ulogu u proizvodnji električne energije (raspoloživoj energiji) u decembru 2023. uz punjenje akumulacija u iznosu 84 GWh. TE Plomin imala je smanjenu proizvodnju (35 GWh) tijekom decembra zbog pogonskih problema, a RHE Velebit je imala veliki rad u crpno-turbinskom pogonu (potrošnja u crpnom pogonu iznosila je 27 GWh). NE Krško je radila punom snagom, 0,2 % više od nominalne i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni, a rijeka Sava se zagrijavala daleko ispod dozvoljenih 3 ºC.

Obnovljivi izvori energije su na dnevnom nivou 4 dana u decembru u potpunosti podmirivali potrošnju električne energije. Maksimalno pokrivanje potrošnje na dnevnom nivou od strane OIE (bez velikih HE) je 15. decembra iznosilo 43,5 % pri čemu je proizvodnja tog dana iznosila 23.832 MWh, od čega vjetroelektrana 20.988 uz prosjek 874,5 MWh/h.

Minimalno pokrivanje potrošnje na dnevnom nivou od strane OIE (bez velikih HE) je 19. Decembra iznosilo 6,2 % pri čemu je proizvodnja toga dana iznosila 3.452 MWh, od čega vjetroelektrana 478 MWh, prosjek 19,9 MWh/h.

Tokom novembra 2023. u probni pogon je ušla VE Bruvno snage 45 MW tako da instalirana snaga svih vjetroelektrana sada iznosi 1.160,15 MW.

BiH proizvede manje od polovine električne energije  iz obnovljivih izvora

U isto vrijeme podaci pokazuju da BiH proizvede manje od polovine električne energije iz obnovljivih izvora. Brojni stručnjaci istakli su da u ovom trenutku ne postoji ni teoretska šansa da se proizvodnja električne energije iz termoelektrana nadomjesti iz obnovljivih izvora energije.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.