solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Izdane saglasnosti za izgradnju fotonaponskih elektrana snage 4,5 MW

Solarna elektrana by EMT SOLAR
Solarna elektrana by EMT SOLAR
Sadržaj

Vlada Federacije BiH usvojila je informacije i dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponskih elektrana “Liwno 1”, “Liwno 2”, “Liwno 3”, “Liwno 4”, “Liwno 5” i “Liwno 6”, instalirane nazivne snage 4,5 MW, odobrene snage priključenja 4,5 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 8,221 GWh, koja se planira graditi na lokalitetu Polog, na području Mostara.

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, između ostalog, navedeno je da je kod izgradnje svake fotonaponske elektrane predviđeno postavljanje po 7.776 modula pojedinačne snage 700 Wp, što bi značilo ukupnu instalaciju 5.443,2 kWp. Također je navedeno da će razvoj fotonaponskih elektrana ”Liwno” biti od općeg značaja kako za lokalnu, tako i za regionalnu zajednicu.

Pored prihoda, ostvarilo bi se i smanjenje emisije CO2 u iznosu većem od 3.5T u odnosu na elektrane koje za proizvodnju električne energije koriste kruta goriva. Također, ovim konceptom bi se ostvarile i uštede na emisijama polutanata SO2, NOx i čvrstih čestica.

U informaciji se navodi da je razvoj projekta ove vrste i veličine od kapitalne važnosti za Grad Mostar, prioćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.