solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u turizmu (2024)

Subvencije za energetsku efikasnost u Općini Centar
Subvencije za energetsku efikasnost u Općini Centar
Sadržaj

U okviru Green Recovery komponente COVID-19 Investment Response projekta, finansiranog od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) objavio je Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u turizmu.

Cilj ovog projekta je pružanje tehničke podršku za identifikaciju i implementaciju pilot projekata usmjerenih na unapređenje energetske efikasnosti u turizmu za do 16 aplikanata iz sljedećih kategorija:

• veliki smještajni kapaciteti (50+ smještajnih jedinica)

• mali smještajni kapaciteti (ispod 50 smještajnih jedinica)

• smještajni kapaciteti urbanog turizma

• smještajni kapaciteti planinskog turizma

Podrška će biti pružena za do 16 predstavnika smještajnih kapaciteta u turizmu (hoteli, aparthoteli, resorti, itd.) u periodu od februara do jula 2024. godine, a uključuje provedbu detaljnih energetskih audita, identifikaciju potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energetske tranzicije (sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije),  prioriterizaciju određenih mjera iz audita kao i detaljni plan implementacije koji može podrazumijevati izvedbeni projekat, zatim analizu energetskih i okolišnih koristi kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata energetske tranzicije na smanjenje karbonskog otiska,  savjetovanje prilikom odabira i implementacije projekata definisanih na osnovu provedenih energetskih audita i edukaciju za zaposlenike/ce za odabrane predstavnike hotelske industrije.

Koristi za aplikante

Realizacijom ovog projekta odabrani korisnici mogu očekivati finansijske uštede kroz smanjenje troškova energije, uštede vremena pri realizaciji mjera energetske efikasnosti, praćenje realizovanih mjera, pripreme za zelenu certifikaciju, kao i + edukacije na temu energetske efikasnosti za menadžment i uposlenike/ce hotela

Uvjeti za podnošenje aplikacija

Kako bi bili prihvatljivi za učešće u ovom projektu, na javni poziv se mogu prijaviti aplikanti koji su registrovani kao pravna lica pod šifrom djelatnosti 55.10 Hoteli i sličan smještaj, koji se primarno bave navedenim aktivnostima. Koji pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća, u skladu s definicijom Evropske komisije, te jednoj od kategorija podržanih kroz javni poziv i koji imaju slobodne kapacitete u radnoj snazi zbog neophodnih edukacija i provođenja energetskih audita.

Prijava na javni poziv

Popunjenu Aplikacijsku formu i popunjenu i ovjerenu Izjavu o učešću u javnom pozivu, koju možete preuzeti na web stranici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH www.zelenaekonomija.komorabih.ba, je potrebno dostaviti najkasnije do 05.02.2024. godine  do 16 sati putem email adrese: lamija.rascic@giz.de. Pitanja vezana za učešće na javnom pozivu mogu biti upućena na sljedeće email adrese:  ermin.smajlovic@giz.de i lamija.rascic@giz.de najkasnije do 31.01.2024. godine do 16 sati.

Info sesija

Info sesija za sve zainteresovane učesnike će biti organizovana 29.01.2024. godine u 11:00 sati. Info sesiji će biti moguće pristupiti putem sljedećeg linka: Link za učešće.

Rangiranje pristiglih prijava

Sve pristigle prijave na javni poziv će biti rangirane na osnovu sljedećih kriterija:

1. Potrošnja energije (20 bodova)

2. Kvalitet aplikacione forme (20 bodova)

3. Dosadašnja implementacija mjera uštede energenata (10 bodova)

4. Vlasnica ili odgovorno lice aplikanta je žena (5 bodova)

Rangiranje prijava će biti izvršeno u skladu s ukupnim brojem ostvarenih bodova. Po dva aplikanta iz svake od navedenih kategorija će imati prioritet u odabiru, dok će preostali aplikanti biti rangirani u skladu s ostvarenim brojem bodova. Nakon formiranja preliminarne rang liste, projektni tim će pristupiti terenskim posjetama i finalnoj evaluaciji projekata, nakon čega će biti formirana finalna rang lista. Svi aplikanti koji su dostavili prijavu će pravovremeno biti obaviješteni o ishodu evaluacije. GIZ zadržava pravo da iz aplikacijskog procesa isključi aplikante čije učešće predstavlja reputacijski rizik za GIZ i/ili donatora.

Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u hotelskoj industriji se implementira u okviru Green Recovery komponente, koju provodi GIZ u ime Njemačke vlade s ciljem pružanja podrške BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 sa posebnim osvrtom na zelenu tranziciju MSP-ova. Green Recovery komponenta je dio šireg projekta „Covid-19 Investment Response“, finansiranog od strane Njemačke vlade.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.