solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine omogućila jedan milion KM poticaja za kupovinu električnih automobila!

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Sadržaj

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera pojedincima čime je pojedincima omogućila dobivanje ukupno 1.000.000,00 KM na ime poticaja prilikom kupovine električnih automobila.

Namjena navedenog Programa je dodjela subvencija, odnosno finansijskih sredstava pojedincima za kupovinu novih automobila registrovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01. do 12.12. 2022. godine. U pitanju su automobili koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobili koje uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem pokreće i električni pogon (hibridni automobili).

Pod pojmom “novi automobil” smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada, nigdje bilo registrovano. Automobili za koje se dodjeljuje subvencija su putnički sa najviše devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača (putnički automobili).

Tehnički uslovi koje ovi automobili moraju ispumjavati su da su električna s nutlom emisijom CO2 ili hibridni električni “plug-in” automobili sa emisijom CO2 manjom od 50 rama/kilometar, odnosno hibridna vozila “full hybrid” sa emisijama CO2 od najviše 130 g/km.

Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizička osoba), državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i s navršenih 18 godina života koji podnese zahtjev, dostavi obaveznu dokumentaciju u skladu sa javnim pozivom i da u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine automobila, odnosno da u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Neprihvatljiv korisnik subvencije je onaj koji je u 2022. godini ostvario pravo subvencije za kupovinu automobila iz budžeta za 2022. godinu, bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima za električne automobile iznosi 10.000,00 KM, a za hibridna električna “plug-in” i hibridna “full hybrid” vozila po 5.000,00 KM.

Finansijska sredstva pojedincima moći će se dodijeliti za kupovinu, odnosno registraciju samo jednog automobila. Riječ je o tzv. “grant sredstvima” Federalnog ministarstva koja će se dodjeljivati po Programu raspisanom u javnom pozivu. Javni poziv za dodjelu finansijskog poticaja biti će objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, na Web stranici Ministarstva i u najmanje dva dnevna lista, a ostaje otvoren od dana objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine do 12.12.2022. godine ili do utroška planiranih 1.000.000,00 KM.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.