solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Još jedan uspjeh albanske ministrice Balluku: Voltalia dobila dozvolu za 100 MW solara

Sadržaj

Francuska kompanija za obnovljive izvore Voltalia dobila je ugovor za izgradnju i rad solarne elektrane snage 100 MW u Albaniji, nakon svoje uspješne ponude na tenderu koji je raspisalo albansko Ministarstvo za infrastrukturu i energiju. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržala je tender pružanjem tehničke pomoći.

Novo postrojenje, smješteno u području Spitallë, u primorskoj opštini Drač na zapadu zemlje, diverzifikovaće opskrbu energijom i povećati energetsku sigurnost, dok će isporučivati ​​klimatski neutralnu energiju po pristupačnoj cijeni. »Tarifa ispod 30 eura po megavat-satu za veleprodaju električne energije je zapanjujuća. Ovo je fantastičan rezultat za Albaniju i za zapadni Balkan u cjelini, « rekao je Harry Boyd-Carpenter, direktor EBRD-a, Energy EMEA.

Albanija je planinska zemlja i zbog obilja vodnih resursa ovisi o hidroenergiji za proizvodnju električne energije. Potreba za diverzifikacijom svojih izvora energije prepoznata je kao prioritet politike, s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene i smanjenja ovisnosti o uvozu električne energije. Zemlja je predana razvoju svog solarnog i vjetroenergetskog potencijala.

EBRD promovira proširivanje ovog procesa kroz dijalog o politikama, tehničku pomoć i ulaganja. Banka takođe podržava Albaniju u pokretanju prve aukcije u zemlji za obalne vjetroelektrane na kopnu, koja se očekuje u narednim sedmicama. Projekti ukupne snage 150 MW biće prihvatljivi u okviru šeme podrške za obnovljive izvore energije koju vodi albansko Ministarstvo za infrastrukturu i energiju. Švicarski državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO) osigurao je bespovratna sredstva za podršku aukciji vjetra.

Do danas je EBRD uložila više od 1,5 milijardi eura (1,7 milijardi dolara) u 110 projekata u Albaniji.

https://www.ebrd.com/news/2021/ebrdsupported-tender-in-albania-delivers-competitive-price-for-solar-power.html

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.