solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Kako početi gradnju solarne elektrane?

Table of Contents

“Putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom” – Lao Tse, kineski mudrac

Od ideje za gradnju solarne elektrane do priključenja na mrežu i potpisivanja ugovora o otkupu, u Bosni i Hercegovini često treba i više od šest mjeseci. Problem predstavlja kompleksna zakonska procedura koju mnogi investitori ne poznaju. Najbolji način je da te poslove predate iskusnom pravniku koji će posao sigurno privesti kraju. Firma EMT SOLAR ima partnere pravnike koji sigurno i u realnom roku završavaju ovu mukotrpnu proceduru.

Ali prije same odluke o gradnji, treba pravilno ispitati mogućnosti i kapacitete za gradnju na planiranoj lokaciji. Na našem području postoji mali broj firmi koje su stručno osposobljene za ovaj posao, pa je prostor za mešetare raznih profila još uvijek otvoren. Neki bosanskohercegovački investitori su, u odsustvu akademije koja bi pružila relaventne informacije, nasjeli laskavoj priči mešetara te izgradili postrojenja koja jedva da daju polovinu od planiranih prinosa. Autori ovog teksta, i pored svog stručnog znanja i najbolje opreme za mjerenje, nisu uspjeli da nekoliko takvih postrojenja optimiziraju do nivoa proizvodnje upisanog u projektnoj dokumentaciji.

Da i vi ne biste spadali u grupu investitora kojima elektrane ne radi onako kako je obećano, a povrat investicije se sa planiranih 4-5 produžio na 7-8 godina, potrebno je na samom startu pravilno analizirati situaciju.

Načelno, sve elektrane koje se priključe na mrežu daju prihod, neke manje a neke mnogo više od planiranih. Za ovo je odgovorno mnogo faktora, a njih može prepoznati i pravilno odrediti samo stručno, odgovorno i opremljeno lice koje izađe na lice mjesta. EMT SOLAR vam preporučuje izlazak na teren svojih stručnjaka koji će pregledati lokaciju, provjeriti tehničku i pravnu situaciju, dati pravilnu procjenu i savjetovanje, te izraditi IDEJNI PROJEKAT, dokument sa sljedećim elementima:

  • Osnovne podatke o projektu sa tehničko-pravnim statusima
  • Listu tehničko-pravnih koraka za pravilnu realizaciju projekta
  • Izbor opreme za Vašu lokaciju sa najboljim odnosom investicija/povrat
  • Opis optimalnog tehničkog rješenja sa nacrtom konstrukcije i panela
  • Predviđene kapacitete i dimenzije
  • Projekciju mjesečnih prinosa
  • Realnu projekciju troškova koja uključuje pravno-administrativne troškove, naknade, takse, te troškove priključenja na elektro-distributivnu mrežu
  • Procjenu perioda i brzine povrata investicije
  • Projekciju isplativosti na period od 25 godina eksploatacije
  • Uslove isporuke, brzinu gradnje, mogući termin stavljanja elektrane u rad

Idejno rješenje će investitoru dati jasan uvid u tehničke karakteristike, prinose, troškove te tehničko-pravne korake koje je potrebno savladati da bi se došlo do pogona optimalnog odnosa ulaganje-prinosi.

U nekim slučajevima, izlazak na teren stručnjaka EMT SOLAR će pokazati da lokacija nije dovoljno dobra za razuman rok povrata investicije. Nadalje, češće se desi da tehničko-pravni uslovi nisu zreli za realizovanje projekta, a priprema povoljnih uslova zahtijeva mnogo energije i vremena.

EMT SOLAR izrađuje IDEJNI PROJEKAT u formi koju prihvaćaju sve komercijalne banke u BiH kao validan dokument za odluku o dodjeli kredita za gradnju solarne elektrane.

To su opravdani razlozi zašto je izlazak na teren i izrada Idejnog projekta najbolji prvi korak na putu ka vlastitoj solarnoj elektrani.

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.