solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Ko će plaćati veću cijenu električne energije u 2024.?

Ko će plaćati veću cijenu električne energije
Ko će plaćati veću cijenu električne energije
Sadržaj

Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EP BiH) Sanel Buljubašić je obrazložio ko (ne)će plaćati veću cijenu električne energije, tj. šta će značiti planirano uvođenje blok tarifa i zašto se uopće razmatra uvođenje blok tarifa.

Napomenuo je da Elektroprivreda još uvijek nije zvanično pred Regulatornom komisijom za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) podnijela zahtjev za tarifiranje cijena električne energije. Još jednom je potvrdio da se u ovom trenutku razmatraju blok tarife i obrazložio zašto je to potrebno.

“Cilj jeste da pokušamo u ovoj godini, ali i u narednim godinama štedjeti električnu energiju”, izjavio je Buljubašić.

On je tokom gostovanja u emisiji “Rezime” na FTV-u pokazao dijagram za koji je naveo da je na njemu jasno uočljivo da je krajem 2021. počeo trend smanjenja proizvodnje električne energije u Elektroprivredi.

“Zato smo pristupili izradi modela blok tarifa gdje ćemo u konačnici pokušati građanima objasniti da se moramo pridržavati energijske efikasnosti i početi štedjeti električnu energiju”, dodao je Buljubašić.

Direktor EP uvjerava da će uvođenjem blok tarifa većina domaćinstava plaćati istu cijenu električne energije.

“Kod blok tarifa, o kojima razmišljamo, za 60 posto građana ne bi trebalo da dođe ni do kakvog rasta cijena električne energije. Svega tri posto u ovim tarifama, o kojima mi razmišljamo, veliki su potrošači i oni će plaćati veću cijenu električne energije”, naglasio je Buljubašić.

Prema njegovim riječima, uvođenje blok tarifa će značiti to da oni koji budu više trošili električne energije, više će i platiti.

“Želimo da se učimo onako kako postupa Evropska unija. Poređenja radi, Njemačka je u jednom periodu ograničila zagrijavanje radnih prostorija, smanjenjem za jedan stepen, sa 20 na 19 stepeni celzijusa. Ne želimo umanjivati komoditet domaćinstava koja se griju na električnu energiju. Jednostavno želimo ukazati da moramo štedjeti električnu energiju, a ta ušteda može biti i kroz provođenje mjera energijske efikasnosti”, podsjetio je Buljubašić.

On je objasnio da se kod blok tarifa ne može govoriti o tome za koliko će građani plaćati veću cijenu električne energije, jer to nisu linearna povećanja. Blok tarife podrazumijevaju ‘od – do’. Tako da svaki građanin ima priliku da u okviru svoje potrošnje bude u nekoj od tih tarifa. Prema određenim  izračunima, 60 posto ili 430.000 domaćinstava ne bi ulazilo u neku od viših kategorija, što znači da bi praktično zadržali istu cijenu električne energije.

Buljubašić je ponovio da je jedan od osnovnih razloga za uvođenje blok tarifa ušteda električne energije.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.