Cijenu izgradnje solarne elektrane za prodaju električne energije u mrežu određuje mnogo faktora. Nosivost i konfiguracija tla ili vrsta pokrova objekta, snaga elektrane, vrsta odgovarajuće opreme i materijala, detalji kabliranja…sve su to elementi o kojima smo mnogo pisali u MALOJ ŠKOLI SOLARA a koje je nemoguće precizno definisati bez izlaska na teren.

Inženjeri EMT SOLAR-a su spremni da izađu na vašu lokaciju, snime teren, izmjere insolaciju, uzmu informacije potrebne za provjeru stanja budućeg priključka na elektro-mrežu, odabiru i preporuče ogovarajuću opremu, izrade realni troškovnik bez skrivenih troškova, te sačine najoptimalniju ponudu.

Prilikom posjete Vašoj lokaciji, naše kolege će Vam postaviti mnogo pitanja ali i dati još više odgovora i savjeta koji će Vama pomoći u odluci za investiciju a nama za sačinjavanje IDEJNOG RJEŠENJA, dokumenta koji izrađujemo u formi koju prihvaćaju sve komercijalne banke u BiH kao validan dokument za odluku o dodjeli kredita za gradnju solarne elektrane.

Za zakazivanje termina, molimo Vas da popunite sljedeći formular, naš tim će Vas veoma brzo kontaktirati.

upitnik P 1 0 Solarne elektrane
Entitet:
Želite li graditi solarnu elektranu:
Ako je u pitanju objekat, krov je izveden kao
Vlasnik parcele ili objekta je
Želite li graditi solarnu elektranu:
Objekat već ima priključak na električnu mrežu
Koju snagu elektrane želite graditi:
Imate li registriranu djelatnost za proizvodnju el. energije?
Planiram investirati u solarne elektrane jer
marketing