Želite smanjiti račun za električnu energiju? Ili želite da Vaš objekat dobije stabilnije napajanje?

Kako radi solarna elektrana za vlastitu potrošnju?

Za razliku od elektrana koje svu proizvedenu energiju predaju u mrežu, postrojenja za vlastitu potrošnju proizvedenu el. energiju koriste samo za napajanje vlastitih potrošača u objektu. Aktuelna zakonska regulativa u FBiH nalaže da solarno postrojenje bude izgrađeno na način da se osigura izolacija od javne električne mreže u smislu isporuke.

Ove solarne elektrane se mogu izgraditi kao klasične bez baterija i one sa baterijama.

EMT SOLAR

Elektrane bez skladištenja energije (bez baterija)

Ovaj tip elektrana omogućava pokrivanje potrošnje samo u toku dana, kada sunce grije. Kada nema sunčeve svjetlosti (jaka oblačnost, noć…), potrošači dobijaju energiju iz mreže. Kada sunce ujutro ugrije i postepeno povećava snagu svog zračenja na fotonaponske panele, elektrana sve više i više preuzima potrošnju uređaja u objektu, sve do svog maksimuma. Ako je potrošnja uređaja manja od snage koju daje elektrana, prestaje potrošnja el. energije iz mreže, postignut je 100%-ni stepen iskoristivosti. Ukoliko se potrošnja još smanji, pa bude manja od one snage koju daje elektrana, struja nastoji da poteče nazad u mrežu, ali je u tome sprečava uređaj za ograničenje – slično kao nepovratni ventil za vodu. Kada sunce počne da zalazi, snaga elekrane pada, pa uređaji ponovo trebaju snagu iz mreže. Ove promjene se dešavaju potpuno automatski, bez prekida napajanja. U slučaju nestanka el. energije iz mreže, i elektrane prestaje sa radom, pa potrošači ostaju bez napajanja.

Elektrane sa skladištenjem energije (sa baterijama)

Ove elektrane zahtijevaju znatno višu investiciju jer baterije poskupljuju instalaciju. Kada sunce zađe za oblak ili u večernjim satima, potrošači dobiju energiju iz baterija koje su se punile u toku dana, kada nije bilo velike potrošnje.

U slučaju nestanka el. energije iz mreže, backup priključak daje energiju nužnim potrošačima (kompjuteri, rasvjeta…) određeno vrijeme (nekoliko minuta do nekoliko sati, ovisno o kapacitetu baterija). Iste baterije služe da u večernjim satima ili za vrijeme kišnih dana, daju energiju za potrošače, a kada se isprazne, energija ponovo dolazi iz mreže. Stepen iskorištenja ovih elektrana je mnogo veći od onih bez baterija.

Cijena i dimenzije elektrana za vlastitu potrošnju

Cijenu i veličinu solarne elektrane određuje u prvom redu potrošnja električne energije i drugih energenata, a zatim i ciljani stepen iskoristivosti tj. isplativosti. Ovaj stepen varira od 20% do 90%, ovisno o postojećoj potrošnji, mogućnostima zamjene vlastitom proizvodnjom, te visini investicije.

Za pravilno određivanje ovih veličina potreban je izlazak na teren – posjet Vašem objektu, uz znanje i alate koje imaju stručnjaci firme EMT SOLAR. Izlaskom na teren, oni će Vam postaviti mnogo pitanja ali i dati još više odgovora korisnih za Vašu odluku za određivanje stepena iskoristivosti a nama za sačinjavanje IDEJNOG RJEŠENJA, dokumenta koji izrađujemo u formi koju prihvaćaju sve komercijalne banke u BiH kao validan dokument za odluku o dodjeli kredita za gradnju solarne elektrane za vlastitu potrošnju.

Poticaji za izgradnju solarne elektrane za vlastitu potrošnju

IDEJNO RJEŠENJE koje izrade stručnjaci EMT SOLAR je i osnovica za apliciranje za poticaje iz EU fondova namijenjim fizičkim i pravnim licima u Bosni i Hercegovini. Ovi poticaji kreću od 15% do 50% vrijednosti investicije. Procedura je relativno brza i jednostavna, a stručnjaci EMT SOLARA Vam stoje na raspolaganju od idejnog rješenja, preko pomoći za popunjavanje aplikacija za grant, do montaže i puštanja elektrane u pogon.

Za zakazivanje termina, molimo Vas da popunite sljedeći formular, naš tim će Vas veoma brzo kontaktirati.

upitnik VP rezident
Želite li graditi solarnu elektranu za vlastitu potrošnju za svoj objakat uz pomoć (grant) EU fondova?
Entitet:
Želite li graditi solarnu elektranu za vlastitu potrošnju za:
Želite li skladištenje proizvedene el. energije u baterije?
Želite li graditi solarnu elektranu za vlastitu potrošnju:
Krov objekta je izveden kao
Vlasnik objekta je
Objekat već ima priključak na električnu mrežu
Koju snagu solarne elektrane za vlastitu potrošnju želite graditi:
Objekat ima prosječnu potrošnju električne energije:
Imate li registriranu privrednu djelatnost?
Planiram investirati u solarnu elektranu za vlastitu potrošnju jer
marketing

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime