solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Komunalno preduzeće iz Tešnja gradi 4 vlastite solarne elektrane

Goražde AS* 2, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 180 kW
Goražde AS* 2, izrada Idejnog i Glavnog projekta, 180 kW
Sadržaj

Komunalno preduzeće Rad iz Tešnja dio će svojih potreba za električnom energijom uskoro zadovoljavati iz četiri vlastite solarne elektrane, ukupno instalisane snage 200 kW – potvrdio je Feni načelnik te općine Suad Huskić.

Izdata je saglasnost tom preduzeću da na općinskom zemljištu, na kojem su već izgrađeni bunari za vodu, izgradi i solarne elektrane za proizvodnju električne energije, a koju će koristiti za pokretanje pumpi za vodu.

Općina Tešanj je u posljednjih pet godina u naselju Jelah Polje izgradila tri nova bunara za vodu, kojima je “uduplala raspoložive količine vode za stanovništvo i privredu” u što su investirana višemilionska sredstva.

-Projektovanje postrojenja je već završeno, a trenutno se radi na obezbjeđivanju potrebnih dozvola za gradnju ovih solarnih elektrana. Što se tiče finansijske konstrukcije, dio sredstava će donirati UNDP, oko 120.000 KM, a ostatak će finansirati KP Rad i Općina Tešanj. Ukupna investicija bi trebala iznositi oko 420.000 KM,  a preduzeću će ove solarne elektrane na godišnjem nivou osigurati uštede na nivou od oko 50.000 KM. Ova bi se investicija, prema sadašnjim cijenama električne energije, mogla u potpunosti otplatiti za šest do sedam godina. Rad se, inače, ubraja u red najuspješnijih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, sa vrlo niskim procentom gubitaka na mreži, vlastitom deponijom sa potrebnim dozvolama i malim brojem uposlenih – istakao je Huskić.

Javno preduzeće Toplana Tešanj, dodao je Huskić, već je instalirala i pustila u rad solarnu elektranu, a u pripremi je da to učini i Javno zdravstvena ustanova Opća bolnica Tešanj, čiji je osnivač ta općina.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.