solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Koncesije za solarne elektrane u Slipčićima (2024)

Koncesije za solarne elektrane u Slipčićima kod Mostara
Koncesije za solarne elektrane u Slipčićima kod Mostara
Sadržaj

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na posljednjoj sjednici dodijelila nove koncesije za solarne elektrane.

Firmi IM SUNCE d.o.o. Čitluk data je koncesija za 30 elektrana MI SOLIS instalisane snage 990 KW, koje će biti izgrađene na građevinskom zemljištu Slipčići u Mostaru.

Podsjetimo, radi se o firmi u vlasništvu Ive Mamić, kćerke Zdravka Mamića, koja je u februaru ove godine predala zahtjeve za izdavanje okolišne dozvole za 30 fotonaponskih elektrana.

Jednokratna koncesiona naknada za svaku elektranu iznosi 5.212 KM.

U Elaboratu zaštite okoliša za fotonaponske elektrane navode se da će “MI SOLIS1” biti izgrađena od 1512 fotonaponska panela jedinične nazivne snage 700Wp i bit će povezana na 8 invertera maksimalne izlazne snage od 150kW (limitiranina 123,75kW) spojenih preko glavnog razvodnog ormara na pripadajuću trafostanicu snage od 2500kVA. Ukupno instalirana DC ulazna snaga je 1058,40 kWp, odnosno AC izlazna snaga je 990,00 kWp.

Koncesije za solarne elektrane u Pologu

Osim u Slipčićima, Mamići će solare graditi i u Pologu. Koncesije za solarne elektrane na toj lokaciji je ranije izdala Vlada HNK, a radi se o elektranama IM SUNCE 2, 3, 21, 22, 23, 24 i 25 i TERA 1, 2 i 3.

Ugovorom o koncesiji koncesionar se obavezuje da će ishodovati sve dozvole i saglasnosti koje su propisane posebnim zakonima. Također, obavezuje se da će se ugovor o koncesiji raskinuti pod uslovima predviđenim Zakonom o koncesijama HNK, kao i ako koncesionar tri godine za redom proizvede na godišnjem nivou manje od 20% od planirane godišnje proizvodnje električne energije.

Ukoliko firma IM SUNCE u roku od dvije godine ne pribavi dozvole, ugovor će se smatrati jednostrano raskinutim na štetu koncesionara.

Vlada HNK je ranije ovog mjeseca dodijelila i koncesije za gradnju više od 20 solarnih elektrana u Stocu.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.