Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s članom 2. stav (2) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OBAVEZUJUĆIH CILJEVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

EMT SOLAR

1.

U Odluci o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije (obnovljive izvore energije) u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 17/21 i 36/21 – u daljnjem tekstu: Odluka), tabela u tački II. mijenja se tabelom:

Kvote za solarne elektrane 2022 (obnovljive izvore energije)
kvote za solarne elektrane 2022 (kvote za obnovljive izvore energije)

2.

Tačka V. Odluke mijenja se i glasi:

“V.

Kvalificirani proizvođači koji nisu stekli status privilegovanog proizvođača i kvalificirani proizvođači kojima je istekao status privilegovanog proizvođača, ukoliko je njihova proizvodnja uvrštena u obavezujuće ciljeve utvrđene tačkom II. ove odluke, te postrojenja iz obnovljivih izvora energije u probnom radu imaju pravo na otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni.”

3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V. broj 865/2022

09. juna 2022. godine

Sarajevo

Premijer

Fadil Novalić, s. r.

marketing

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime