solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Novi zakoni ohrabruju prozjumere i zadruge obnovljivih izvora energije (2022.)

Dominacija solarne energije i solarnih elektrana u svijetu
Dominacija solarne energije i solarnih elektrana u svijetu
Sadržaj

Mogućnost vlastite proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i korak bliže EU

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije BiH pojasnilo je značaj i ciljeve donošenja Zakona o električnoj energiji, te zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti i korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u Federaciji BiH.

U prijedlogu su trenutno tri zakona izuzetno značajna za energetski sektor u FBiH.

Kroz zakon o električnoj energiji, Federacija BiH implementira niz propisa iz pravnog okvira EU i nastavlja proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Osim usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije i normama Energetske zajednice, unaprijeđen je sistem kontrole izgradnje proizvodnih objekata i uvođenje zabrane izgradnje malih hidroelektrana, a pojednostavljeni su administrativni  postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, prije svega solarnih i vjetroelektrana.

Također, predloženim zakonom se uvode nove kategorije učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, poput aktivnih kupaca, agregatora, energetske zajednice, operatora skladišta, ali i uvođenje mehanizma za osiguranje sigurnosti snabdijevanja, uključujući i kontrolu cijena u slučajevima ekstremnih poremećaja na tržištu.

“Prijedlogom zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH se uređuju način utvrđivanja i provođenja energetske politike i planiranja razvoja, te opredjeljenje za korištenje obnovljivih izvora energije i ostvarivanje energijske efikasnosti, kao i organizacija i funkcionisanje regulatornog tijela”, istanuto je.

Cilj novog zakonskog okvira je i unapređenje strateškog planiranja u sektoru energije, izrada planskih i provedbenih dokumenata za realizaciju energetske politike Federacije, te definisanje uslova za obavljanje djelatnosti u sektoru energije i propisivanje načina obavljanja djelatnosti. Među ciljevima su i uvođenje mehanizama za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije, te usklađivanje s pravnom stečevinom Evropske unije, odnosno zahtjevima koji proizilaze iz međunarodnih obaveza BiH.

Cilj prijedloga zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u FBiH je promovisanje i regulisanje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije.

Zakonom se uređuje oblast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora s fokusom na sistem poticaja, uz koju ide i veća transparentnost u načinu dodjele, kako malim tako i velikim proizvođačima. I u slučaju ovog zakona ide se ka usklađivanju s propisima EU.

Novi zakoni ohrabruju prozjumere i zadruge obnovljivih izvora energije
Novi zakoni ohrabruju prozjumere i zadruge obnovljivih izvora energije

Povećanje učesnika na tržištu obnovljivih izvora energije

“U Sektor energije je ukupno podneseno 1410 zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole, 284 za produženje i oko 25 zahtjeva za prenos energetske dozvole, od čega je izdato 1330 dozvola, a ostale su u obradi ili čekaju na usvajanje. Samo u ovoj godini, zaključno sa novembrom, podneseno je preko 250 zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola. Ukupna instalisana snaga podnesenih zahtjeva u Sektor energije za gradnju vjetroparkova iznosila je 1.044 MW, a od toga su za 636 MW izdate energetske dozvole, a za 407 MW su u postupku izdavanja. Ukupno su izgrađena 3 vjetroparka, što u snazi iznosi 135 MW”, pojašnjeno je.

Ukupna instalisana snaga, na osnovu podnesenih zahtjeva za izgradnju solarnih elektrana za koje je izdata energetska dozvola, iznosi 325 MW, a zahtjevi za snagu 19 MW su trenutno u obradi.

Ukupno je izgrađeno 561 solarnih elektrana, što u snazi iznosi 40,91 MW.

“Ukupna instalisana snaga podnesenih zahtjeva za izgradnju MHE za koje je izdata dozvola iznosi 84,264 MW. Ukupno je 68 izgrađenih MHE u snazi 81,3 MW”, saopšteno je iz Federalne vlade.

Oslonimo se na vlastite snage!

Iako donošenje seta energetskih zakona ohrabruje povećanje izvora, odnosno broja proizvođača električne energije, kao i sveukupnu tranziciju u naporima usmjerenim na dekarbonizaciju, Bosni i Hercegovini predstoji dugotrajan proces usklađivanja propisa evropskom pravnom okviru.

Za našu državu neizbiježno je uvođenje CO2 takse na koju se obavezala potpisivanjem Sofijske deklaracije 2020. No, najveći izvoznici struje iz BiH sada su privatne kompanije koje na unutrašnjem tržištu otkupljuju viškove od Javnog preduzeća Elektro-privreda BiH. Čak i profit od “prljave” električne energije još izmiče iz ruku građana BiH.

Zato je važno da se oslonimo na vlastite mogućnosti koje nam otvaraju novi energetski zakoni. Njihovim donošenjem i industrija i individualni potrošači koji imaju izgrađene vlastite solarne kapacitete moći će ostvarivati ogromne uštede za korištenje energije, a viškove prodavati u mrežu.  

EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izlaska na teren i stručne procjene lokacije i savjetovanja, projektovanja i izgradnje, do praćenja rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema i licencirana za 18 različitih poslova mjerenja i ispitivanja u oblasti elektro i fotonaponske tehnike.

Specijalnosti u inovativnim finansijskim i poslovnim energetskim modelima korisne su investitorima kod izbora najboljeg načina realizacije svojih investicija, a u sistemu „ključ u ruke“ sadržani su i kvalitetna oprema i stručan kadar, kao i svi poslovi oko pribavljanja potrebnih dozvola i definisanja optimalnih poslovnih modela za svaku investiciju.

Krenite u solarnu budućnost uz najbolje u ovoj oblasti. Za početak ispunite kratki anketni upitnik i pregledajte sekcije na našem specijalizovanom portalu Solarno.net.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.