solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Objavljene smjernice za energetske zajednice na Zapadnom Blakanu (2024)

Udruživanje u energetske zajednice
Udruživanje u energetske zajednice
Sadržaj

Sekretarijat Energetske zajednice je objavio smjernice, namijenjene državama, za uvođenje koncepcije energetskih zajednica u zakonsku regulativu. Svrha takvih grupa je da donesu korist u pogledu očuvanja životne sredine i društvenih odnosa, kao i ekonomsku korist usljed proizvodnje struje i toplotne energije, snabdijevanja i upravljanja mikromrežama.

Širom Evropske unije u domenu energetike djeluje na hiljade inicijativa građana koje su nastale prije nego što je paketom Čista energija za sve Evropljane (CEP), EU regulisala energetske zajednice. Njime je istaknut značaj osnaživanja građana na tržištima energenata, bilo individualnim naporima ili kolektivnim aktivnostima.

EU je pravne okvire za energetske zajednice građana (CEC-ove) i zajednice obnovljive energije (REC-ove) utvrdila Direktivom 2019/944 o unutrašnjem tržištu električne energije (IMED) odnosno Direktivom 2018/2001 o obnovljivoj energiji (RED 2). Energetska zajednica ih je u svoj pravni okvir uvela u novembru 2021. godine.

Ovu međunarodnu organizaciju sa sjedištem u Beču čine zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija.

Na osnovu svojih prethodnih dokumenata o primjeni koncepcije energetskih zajednica u zemljama članicama EU, Sekretarijat Energetske zajednice je objavio smjernice za propise i uspostavljanje pravnog okvira namijenjene državnim vlastima. Smjernice su napisane sa ciljem da omoguće razvoj, otklone prepreke i obezbijede usklađivanje s paketom Čista energija za sve Evropljane.

  • Energetske zajednice nisu grupe za samosnabdijevanje energentima

Energetske zajednice, zasnovane kao pravni subjekti, imaju obavezu da se povinuju specifičnim uslovima za učestvovanje i upravljanje, da se drže demokratskih principa, i da članovima i široj zajednici donesu korist u pogledu životne sredine i društvenih odnosa kao i u ekonomskom smislu.

  • Zadruge kao najbolja forma

Kolektivne inicijative građana u energetici u državama članicama EU su obično registrovane kao zadruge. Energetskim zajednicama najviše odgovaraju pravne forme u kojima naglasak nije na stvaranju profita, istakao je sekretarijat.

Ni IMED niti RED 2 nisu ograničili opcije koje se tiču pravne forme. U prvoj stoji da energetska zajednica građana može da bude asocijacija, zadruga, partnerstvo, neprofitna organizacija ili malo ili srednje preduzeće.

  • Energetske zajednice građana su ograničene na električnu energiju, ali mogu da koriste i fosilna goriva

Energetske zajednice građana okupljaju pojedince, lokalne samouprave poput općina i mala preduzeća. Bave se proizvodnjom, distribucijom, snabdijevanjem, potrošnjom, agregacijom, skladištenjem energije, uslugama energetske efikasnosti i punjenja električnih vozila. CEC-ovi svojim članovima ili dioničarima mogu da pružaju i druge usluge u energetskoj djelatnosti.

Mogu da rade na nacionalnom nivou. Imaju na raspolaganju kako tehnologije za koje su potrebna fosilna goriva, tako i one za obnovljive izvore, ali samo za električnu energiju.

  • Članovi i članice zajednica obnovljive energije moraju da se nalaze u blizini svojih projekata

Dioničari ili članovi jedne zajednice obnovljive energije nalaze se u blizini projekta koje ona poseduje i razvija. Riječ je o građanima, malim i srednjim preduzećima i lokalnim vlastima.

  • U REC-u privatno preduzeće može da učestvuje ukoliko mu to nije primarna poslovna aktivnost

REC-ovi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora upotrebljavaju isključivo obnovljive izvore, a djelatnosti im obuhvataju struju, gas i toplotnu energiju. Privatna preduzeća mogu da učestvuju ukoliko im to nije primarna poslovna aktivnost.

  • Angažuj agregatora ili budi agregator

Energetske zajednice su u mogućnosti da delegiraju balansnu odgovornost drugim subjektima. Budući da one često upravljaju malim instalacijama, uobičajeno je da za to angažuju treću stranu, a često je to agregator.

Ukoliko je instalirani kapacitet postrojenja na obnovljive izvore manji od 400 kilovata, može da se izuzme od balansne odgovornosti, pod uslovom da finansijsku odgovornost za debalans u potpunosti snosi drugi učesnik na tržištu, piše u dokumentu.

Agregatori su posrednici između zajednica i tržišta. Udružuju potrošnju više korisnika ili proizvodnju električne energije iz više pogona – za prodaju, na primjer na aukciji, ili kupovinu. Mogu da učestvuju u mehanizmima za fleksibilnost kao što su tržišta za balansiranje i prateće usluge, pa tako generišu prihode za svoje klijente. Agregatori prave virtualne elektrane i upravljaju odzivom na strani potrošnje.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.