solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Općinski sud u Mostaru potvrdio zakonito postupanje Operatora za OIEiEK (2023)

Sadržaj

Općinski sud u Mostaru je odbio tužbu  koju je, protiv Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK), podnijela kompanija  „SOLAR ENERGO BATISTA“. Sud je utvrdio da ne postoji zakonski osnov da se Operatoru za OIEiEK naloži zaključenje Ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj cijeni za mikropostrojenje SE „Batista 1“.

U tužbenom zahtjevu „SOLAR ENERGO BATISTA“  je naveo da je ova kompanija registovana za obavljanje djelatnosti pod šifrom D/35.11 – Proizvodnja električne energije (putem solarnih mikropostrojenja instalirane snage do 150 kW), te da je za mikropostrojenje „ Batista 2” dobio rješenje kojim mu je potvrđeno da je stekao uslove za sklapanje Ugovora o otkupu proizvedene električne energije iz navedenog postrojenja u skladu s članom 27. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije po garantovanim otkupnim cijenama koje važe za privilegovane proizvođače iz istog izvora, na period od 12 godina, a po isteku ovog perioda stiče pravo na garantovan otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni. Tuženi je nakon toga, na osnovu istog rješenja, sa tužiocem zaključio Ugovor o otkupu električne energije iz mikropostrojenja po garantovanoj cijeni na period od 12 godina.

Tužilac je u tužbi dalje naveo da je pomenuto mikropostrijenje priključeno na distributivnu mrežu JP „Eletropriveda” , te je tužilac počeo isporučivati električnu energiju i po istoj ispostavljati fakture tuženom, te da sada na osnovu tih faktura potražuje isplatu u vrijednosti 650.001,00 KM.

Dalje se navodi da je tužilac, „SOLAR ENERGO BATISTA”, za svoje novo mikropostrojenje „ Batista 1”  11.06.2021.godine stekao uslove za sklapanje Ugovora o otkupu proizvedene električne energije iz navedenog postrojenja, a da je prethodno, kako je to propisano važećom legistativom, ishodio sve neophodne dozvole koje su potrebne za proizvodnju električne energije.

Međutim, u obrazloženju presude se navodi, da je način dobijanja statusa privilegovanog i potencijalno privilegovanog proizvođača, koji se pokazuje kao uslov za sticanje prava na otkup električne energije po višoj garantovanoj cijeni, propisan  članom 23. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije F BiH. U njemu stoji da je privilegovani proizvođač električne energije, u smislu ovog Zakona, kvalifikovani proizvođač koji ima pravo da se od njega po garantovanim cijenama otkupe ukupne količine proizvedene električne energije tokom unaprijed utvrđenog perioda.

Stavom 2. je propisano da status privilegovanog proizvođača može dobiti imalac dozvole za rad – licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, kojem je utvrđen status kvalifikovanog proizvođača. Stav 3. reguliše da zahtjev za dobijanje statusa privilegovanog proizvođača, kvalifikovani proizvođač podnosi Operatoru OIEiEK uz odgovarajuće dokaze u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Sud je na osvnovu ovih zakonskih odredbi utvrdio da je kvalifikovani proizvođač električne energije, koje svojstvo nesporno ima tužitelj, obavezan da tuženom podnese zahtjev za dobijanje statusa privilegovanog proizvođača, o čemu je tužitelj bio uredno obaviješten aktom tuženog od 16.06.2021. godine, ali je to odbio učiniti.

Osim toga, članom 23. stav 4. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH, propisano je da je uslov za dobijanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača energetska dozvola, koju tokom postupka tužitelj nije prezentirao, te je tužba odbijena.

Ovom presudom Općinskog suda u Mostaru je potvrđeno zakonito postupanje Operatora za OIEiEK u postupku rješavanja po zahtjevima za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama iz mikropostrojenja.

U 2022. godini u Federaciji BiH je u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije bilo ukupno 451 elektroenergetsko postrojenje, primarnih izvora solarne energije, hidroenergije i vjetro energije.

Prema podacima Operatora za OIEiEK, u 2022. godini sklopljeno je ukupno 174 ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja u probnom radu ukupne instalisane snage 18,572 MW, te 13 ugovora o otkupu električne energije po referentnim cijenama ukupne instalisane snage 2,504 MW.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.