Za pravilno upoznavanje sa materijom u maloj školi solara, potrebno je da upoznate osnovne pojmove. A njih smo pojednostavili, izbjegavajući širinu ova ogromne branše.

Fotonaponska ćelija je osnovni element fotonaponskog sistema koji pretvara svjetlosnu u električnu energiju. Ta električna energija je istosmjernog karaktera – DC.

Ćelije su izrađene najčešće do silicijumskog kristala. Komercijalni tipovi su monokristalne i polikristalne ćelije. Monokristalne ćelije imaju bolje prinose ali im je proces izrade skuplji. Polikristalne ćelije su jeftinije, ali imaju lošiji stepen iskorištenja.

EMT SOLAR

Ćelije se stavljaju i povezuju zajedno u panel (pojam više korišten u javnosti) ili modul (pojam korišten u profesionalnoj komunikaciji).  

Profesionalni standardni moduli koji se koriste u sistemima za napajanje objekata i za elektrane koje proizvode energiju za mrežu imaju najčešće po 60 ćelija. Na istoj površini elektrana sa monokristalnim modulima će dati znatno više prinosa nego ona sa polikristalnim. Postoje i druge veličine i tipovi utility modula, a o karakteristikama i kvaliteti modula više ovdje.

Moduli se mogu povezivati paralelno (mali sistemi), ili serijski u stringove, što je standardni način kod elektrana za proizvodnju energije za prodaju.   

Inverter je električni uređaj koji preuzima istosmjernu (DC) električnu energiju od modula, i pretvara je u izmjeničnu (AC), onakvu koju koristimo za pogon standardnih električnih aparata. Inverteri mogu biti raznih tipova, snaga i veličina, monofazni i trofazni. Takodje, inverteri mogu biti mrežni (ongrid), ostrvski (offgrid, za sisteme koji nemaju vezu sa javnom električnom mrežom) i hibridni (sa skladištem energije). Više možete pročitati ovdje.

Solarne elektrane koje prodaju proizvedenu električnu energiju u distributivnu mrežu koriste isključivo mrežne invertere. Oni u sebi imaju ograđena najmanje dva MPPT-a, uredjaja za pretvaranje DC u AC energiju, nazavisno jedan od drugog. Kvalitet invertera se najčešće gleda kroz broj i snagu pojedinih MPPT-ova. 

Solarne elektrane se najčešće instaliraju na krovu objekta ili na tlu. Podkonstrukcije na koje se postavljaju moduli na tlu mogu biti fiksne i podesive.

marketing