solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Planirana gradnja solarnih elektrana u Stocu i Ljubuškom  (2023)

Sadržaj

Na području Stoca i Ljubuškog gradit će se nove solarne elektrane.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „Zvizdan“ privrednog društva MET Consulting d.o.o. Široki Brijeg, na lokalitetu Cerno u Ljubuškom, te energetskih dozvola za izgradnju 22 solarne elektrane „Stolac Solar 01“ investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac.

Zaključcima je data prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „Zvizdan“, instalisane nazivne snage 28,5 MW, odobrene snage priključenja 28,5 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 46,683 GWh.

Također, date su prethodne saglasnosti ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju 22 solarne elektrane „Stolac Solar 01“, od kojih je 20 odobrene snage priključenja 4,95 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 9,7 GWh, a po jedna odobrene snage priključenja 2,58 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 4,91 GWh, te odobrene snage priključenja 3,22 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 6,2 GWh. Izgradnja ovih solarnih elektrana planirana je na lokalitetu katastarske općine Stolac.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije zaključkom je zaduženo da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.